کانون مدافعان حقوق بشر با صدور اطلاعیه ای خطاب به زندانیان اعتصاب غذا کننده، از آنان خواست تا به اعتصاب غذای خود پایان دهند.
در اطلاعیه کانون مدافعان حقوق بشر بر تلاش های مدنی مدافعان حقوق بشر و پیگیری خواسته های حقوقی زندانیان مضروب توسط وکلا تأکید شده است.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن اطلاعیه کانون مدافعان حقوق بشر که در تاریخ 6 اردیبهشت ماه 1393 صادر شده، به شرح زیر است:
آزادگان دربند که در اعتصاب غذا هستید
انتشار خبر حمله مأموران به بند 350 زندان اوین در روز 28 فروردین ماه 1393 و مظلومیت زندانیان محبوس در این بند، حقانیت گفتار شما را با پایمردی و پیگیری شجاعانه خانواده هایتان به اثبات رسانید. از سوی دیگر از آنجا که تعدادی از شما در اعتراض به وضع موجود در اعتصاب غذا هستید، ادامه این وضعیت می تواند مخاطرات جدی برای شما و به خصوص برای آن دسته از زندانیان که در بند 350 زندان اوین به شدت مجروح شده و در شرایط جسمی وخیمی به سر می برند، به همراه داشته باشد.
بنابراین کانون مدافعان حقوق بشر از کلیه اعتصاب غذا کنندگان درخواست می کند تا اعتصاب غذای خود را شکسته و پیگیری حقوق خود و رساندن پیام مظلومیت شان را به رسانه های مستقل، مدافعان حقوق بشر و مردم آزاده بسپارند. زندانیان عزیز بدانند که سلامت شان برای آینده ایران بسیار مهم و با ارزش است و نباید سرمایه های ملی را اینچنین به خطر انداخت.
مطمئن باشید که به تلاش های مدنی خود برای بازگرداندن همه زندانیان به بند عمومی از سلول های انفرادی ادامه خواهیم داد و وکلای مستقلی که شرافت حرفه ای خود را فراموش نکرده اند نیز پیگیر خواسته های حقوقی زندانیان مضروب خواهند بود.
شیرین عبادی
رییس کانون مدافعان حقوق بشر
6 اردیبهشت 1393