تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی از بازگشت این فعال حقوق بشر  به زندان خبر داد.به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، تقی رحمانی با اعلام خبر بازگشت نرگس محمدی به زندان، اعلام کرد:«نرگس به مرخصی استعلاجی برای ادامه درمان نیاز دارد.

در زمان بستری شدن با وجود اجازه داشتن همراه، در چند روز آخر ماموران مراقب مدام با فشار و تهدید همراهان را اذیت می کردند تا عاقبت نرگس را از داشتن همراه پاره وقت محروم کردند.

این رفتار با توجه به بیماری نرگس نقض غرض است. دیروز بچه ها منتظر تلفن مادر ماندند اما زنگی زده نشد.

نرگس برای درمان به مرخصی نیاز دارد. این حق او است.»