۲۷و ۲۸ آوریل نشست سالانه عفو بین الملل دانمارک در شهر نی بورگ  با حضور ۴۵۰ نفر از اعضای این نهاد بین المللی و مردمی برگزار شد.به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، کمیته پیگیری آزادی زندانیان سیاسی این نهاد مدنی که با ۲۰ کمیته عفو بین الملل در سایر کشورهای جهان برای آزادی نرگس محمدی تلاش می کنند، طی مراسمی با سخنرانی تقی رحمانی و قرائت پیام نرگس محمدی، به پی گیری وضعیت این زندانی حقوق بشری پرداخت. تمام اعضای جلسه با در دست گرفتن عکس نرگس محمدی و گل نرگس خواستار آزادی وی شدند. این عکس ها به سفارت ایران در دانمارک ارسال خواهد شد.تقی رحمانی در این مراسم از زندانیان محیط زیست، زنان دراویش زندانی، زهرا رهنورد و زنان زندانی سیاسی اوین یاد کرد و تاکید کرد که از جمله نکات مهم و مورد توجه من در مورد فعالیت های نرگس این بود که او صدای بی صدایان و حامی شکل گیری نهادهای مدنی بود.عفو بین الملل تاکید کرد که از طرق مختلف پیگیر آزادی نرگس خواهد بود.

پیام نرگس محمدی به نشست سازمان عفو بین المللابتدا می خواهم از زحمات و کوشش های بسیار دلگرم کننده همکاران مدافع حقوق بشرم در عفو بین الملل تشکر کنم. سپس با توجه به شرایط کشور ایران،  مخالفت خود را به عنوان یک فعال حقوق بشر با تهدید جنگ علیه کشورم اعلام نمایم. من به موجب فعالیت هایم برای تحقق حقوق بشر، فعالیت برای لغو اعدام و مبارزه با اعدام کودکان، فعالیت برای رفع تبعیض جنسیتی و تحقق برابری، فعالیت برای مبارزه با شکنجه به خصوص سلول انفرادی، با محکومیت های ظالمانه و غیر انسانی و سنگینی در زندان هستم و قطعا پس از آزادی و تا زمانی که حکومت به نقض حقوق بشر و سرکوب جامعه مدنی و دموکراسی ادامه  دهد به فعالیت خواهم پرداخت، اما همواره با جنگ، خشونت و خونریزی مخالف بوده و خواهم بود. راه رسیدن ملت سرزمینم به دموکراسی و حقوق بشر، نه جنگ و خشونت، بلکه تحقق بنیان های جامعه مدنی است که یکی از دغدغه های من در طول ۲۷سال فعالیتم بوده و تا کنون در یازده نهاد مدنی به عنوان عضو یا بنیان گذار فعالیت نموده ام و به کارامدی و تاثیر آن بیش از سایر راهکارها معتقدم. من همچون بسیاری از دموکراسی خواهان به تغییر اساسی و بنیادین در کشورم اعتقاد دارم اما آنچه مهم است شیوه ایجاد تغییرات اساسی و بنیادی است و هر راهکاری که موجب باز تولید خشونت در جامعه گردد نه تنها به بنیان دموکراسی و تحقق حقوق بشر آسیب خواهد زد بلکه بنیان های ضد دموکراسی وازادی و حکومت استبدادی را مستحکم خواهد نمود.نرگس محمدیاوین