نرگس محمدی که از سال گذشته طبق نظر پزشکان متخصص ریه و زنان می بایست تحت عمل جراحی هیسترکتومی (خارج کردن رحم) قرار می گرفت و خانواده و وکلا درخواست مرخصی استعلاجی جهت انجام عمل جراحی را داده بودند، تحت الحفظ نیروهای امنیتی و زندان به بیمارستان منتقل شد. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی در کانال تلگرامی اش نوشت: «بعد عمل رحم او باید تحت مراقبت ویژه قرار بگیرد. از این روی مرخصی استعلاجی برای وی ضروری است.

مداوا باید برای موثر شدن در شرایط مناسب انجام بگیرید. مخالفت دادستان برای مرخصی استعلاجی وی به روند درمان وی اسیب می رساند.

نرگس محمدی در بیمارستان تحت الحفظ بستری شده است.»