شیرین عبادی، نخستین زن ایرانی برنده جایزه صلح نوبل برای فعالیت های بشردوستانه، می گوید تلاش برای اصلاحات در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی بی فایده است، و مردم به تغییر رژیم نیاز دارند.

به گزارش صدای آمریکا، تلاش ایرانی ها برای تغییر رژیم، عنوان گزارش مشروحی است که روزنامه آمریکائی نیویورک پست امروز در پی مصاحبه ای که شیرین عبادی فعال حقوق بشر وبرنده جایزه صلح نوبل باشبکه خبری اقتصادی بلومبرگ در هین زمینه انجام داده بود منتشر کرده است.

هر دو رسانه، اظهارات خانم عبادی را نقل می کنند که گفته است اصلاحات در جمهوری اسلامی بی فایده است، ومردم ایران خواستار تغییر رژیم هستند.

خانم عبادی در مصاحبه ای اختصاصی با بخش فارسی صدای آمریکا شرح داد که تغییر رژیم در ایران باید چگونه عملی شود.
شیرین عبادی، نخستین زن ایرانی برنده جایزه صلح نوبل برای فعالیت های بشردوستانه، می گوید تلاش برای اصلاحات در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی بی فایده است، و مردم به تغییر رژیم نیاز دارند.

تلاش ایرانی ها برای تغییر رژیم، عنوان گزارش مشروحی است که روزنامه آمریکائی نیویورک پست امروز در پی مصاحبه ای که شیرین عبادی فعال حقوق بشر وبرنده جایزه صلح نوبل باشبکه خبری اقتصادی بلومبرگ در هین زمینه انجام داده بود منتشر کرده است.

هر دو رسانه، اظهارات خانم عبادی را نقل می کنند که گفته است اصلاحات در جمهوری اسلامی بی فایده است، ومردم ایران خواستار تغییر رژیم هستند.

خانم عبادی در مصاحبه ای اختصاصی با بخش فارسی صدای آمریکا شرح داد که تغییر رژیم در ایران باید چگونه عملی شود.