نرگس محمدی٬ نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که اینک در زندان دوران محکومیت خود را می گذراند٬ از اعتصاب معلمان در روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان حمایت کرد.

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر٬ متن اطلاعیه نرگس محمدی به شرح زیر است:کودکان این سرزمین "آ ز ا د گ ی" را از معلمانشان می آموزند و آزادی معلمان در گرو تحقق آزادی بیان و اندیشه شان است.کودکان این سرزمین "ص ل ح"و "س ع ا د ت" را از معلمانشان می آموزند و سعادت معلمان در تحقق زیست انسانی شان است. 

برای آزادی "م ع ل م"در بند و بهبود معیشت و زندگی معلمان سرزمینم و برای حمایت و اصالت بخشی به فعالیت ها و اعتراض های مدنی و مسالمت آمیز، از اعتصاب معلمان در روزهای ۲۲ و۲۳ آبان حمایت می کنم. 

نرگس محمدی

زندان اوین