بخش چهاردهم آشنایی با معاهده حقوق کودک: آزادی بیان

بخش چهاردهم آشنایی با معاهده حقوق کودک: آزادی بیان

ماده سیزدهم: آزادی بیان اعلامیه چه می‌گوید؟ ۱. کودک باید حق آزادی بیان داشته باشد. حق مذکور شامل آزادی جستجو، دریافت و ارائه اطلاعات و عقاید از هر گونه است؛ بدون توجه به مرزها، به طور شفاهی، کتبی، چاپ شده،...

بخش دوازدهم آشنایی با معاهده حقوق کودک: آدم‌ربایی

بخش دوازدهم آشنایی با معاهده حقوق کودک: آدم‌ربایی

ماده یازدهم: آدم‌ربایی اعلامیه چه می‌گوید؟ ۱. به منظور مبارزه با انتقال غیرقانونی کودکان به خارج از کشور و عدم بازگشت کودکان مقیم خارج، کشورهای عضو اقداماتی معمول خواهند داشت. ۲. کشورهای عضو به همین منظور...

بخش دهم آشنایی با معاهده حقوق کودک:جدایی از والدین

بخش دهم آشنایی با معاهده حقوق کودک:جدایی از والدین

 ماده نهم: جدایی از والدین اعلامیه چه می‌گوید؟ ۱. دولت‌های عضو تضمین خواهند کرد که کودک بر خلاف میل والدین خود از آن‌ها جدا نشود؛ مگر در مواردی که مقاماتِ واجد صلاحیت مطابق قوانین و مقرراتِ قابل اعمال...

بخش نهم آشنایی با معاهده حقوق کودک:حفظ هویت

بخش نهم آشنایی با معاهده حقوق کودک:حفظ هویت

ماده هشتم: حفظ هویت اعلامیه چه می‌گوید؟ ۱. دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که حق کودک برای حفظ هویت خود (از جمله تابعیت، نام و روابط خانوادگی) را مطابق قانون و بدون مداخله غیرقانونی محترم بشمارند. ۲. در مواردی...

بخش هفتم آشنایی با معاهده حقوق کودک: حیات و رشد و نمو

بخش هفتم آشنایی با معاهده حقوق کودک: حیات و رشد و نمو

ماده ششم: حیات و رشد و نمو اعلامیه چه می‌گوید؟ ۱. کشورهای عضو حق ذاتی تمام کودکان برای زندگی را به رسمیت می‌شناسند. ۲. کشورهای عضو بقاء و رشد کودک را تا حد امکان تضمین خواهند کرد.   به زبان ساده یعنی چه؟ ماده...

بخش ششم آشنایی با معاهده حقوق کودک: راهنمایی والدین

بخش ششم آشنایی با معاهده حقوق کودک: راهنمایی والدین

ماده پنجم، موضوع:‌ راهنمایی والدین اعلامیه چه می‌گوید؟ کشورهای عضو مسئولیت‌ها، حقوق و تکالیف والدین، یا بر حسب مورد اعضای خانواده (مطابق عرف مرسوم هر منطقه)، سرپرستان قانونی یا سایر اشخاصی که به طور قانونی...

بخش پنجم آشنایی با معاهده حقوق کودک: حمایت از حقوق

بخش پنجم آشنایی با معاهده حقوق کودک: حمایت از حقوق

ماده چهارم موضوع: حمایت از حقوق   اعلامیه چه می‌گوید؟ کشورهای عضو کنوانسیون کلیه اقدامات قانونی، اجرایی و سایر اقدامات مقتضی را برای تحقق حقوقی که در پیمان‌نامه حاضر به رسمیت شناخته شده است، معمول...

بخش سوم آشنایی با معاهده حقوق کودک؛ عدم تبعیض

بخش سوم آشنایی با معاهده حقوق کودک؛ عدم تبعیض

به دلیل متفاوت بودن نباید با تو بد رفتاری شود.

ماده دوم موضوع:‌عدم تبعیض اعلامیه چه می گوید: ۱ -کشورهاي عضو، حقوق مندرج در پیمان نامه ي حاضر را براي هر یک از کودکانی که در حوزه ي قضایی آنها ]است[ بدون هرگونه تبعیض و بدون توجه به نژاد، رنگ، جنسیت ، زبان،...

بخش دوم: به چه کسی کودک گفته می شود؟

بخش دوم: به چه کسی کودک گفته می شود؟

آيا تمام کشورها تعریف واحدی از کودک دارند؟

کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۳۶۸ به تصویب سازمان ملل متحد رسید. این کنوانسیون شامل یک مقدمه و ۵۴ ماده است و در سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به مانند دیگر قوانین جمهوری اسلامی به صورت لازم الاجرا درآمد....

 آشنایی با «کنوانسیون حقوق کودک»

آشنایی با «کنوانسیون حقوق کودک»

بخش اول: چرا این معاهده اهمیت دارد؟

 به مناسب سی‌امین سالگرد تصویب کنوانسیون حقوق کودک و به منظور آشنایی هرچه بیشتر مخاطبان، «کانون مدافعان حقوق بشر» تصمیم به معرفی این کنوانسیون با زبانی ساده و روان و در بخش‌هایی کوتاه گرفته است. شاید...

آموزش: حق دادگاه عادلانه

آموزش: حق دادگاه عادلانه

قدیمی ترین زن زندانی ایران [1] پس از بیست سال برای نجات جان خود مجبور شد گناهی را گردن بگیرد که طی تمامی این سالها منکر آن می شد. فاطمه، زنی که در تیر ماه سال ۷۲ به اتهام قتل بازداشت و به مدت بیست سال در سالنهای دادگاههای...

آموزش:همه ما آزاد و برابر زاده شده ایم

آموزش:همه ما آزاد و برابر زاده شده ایم

ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر: تمـام افـراد بشـر آزاد بـه دنیـا می آینـد و از لحـاظ حیثیـت و حقـوق بـا هـم برابرنـد. همـه دارای عقل و وجـدان هسـتند و بایـد نسـبت بـه یکدیگر بـا روح بـرادری رفتـار کنند.   حیثیت...

آموزش: دسترسی به عدالت

آموزش: دسترسی به عدالت

(بخش سی و هفتم)

به چه معنی است؟ درک این مساله که "دسترسی به عدالت" به چه معنا است به مرور زمان تکمیل شد. این مفهوم اساسا به معنی دسترسی به دادخواهی است و تلاش برای اصلاحات در این مسیر به منظور دستیابی بیشتر و آسانتر به وکیل،...

آموزش: حق به رسمیت شناخته شدن در برابر قانون

آموزش: حق به رسمیت شناخته شدن در برابر قانون

(بخش سی و ششم)

حق به رسمیت شناخته شدن در برابر قانون یکی از حقوق بشر است که به صورت گسترده در سطح جهانی از جمله در اصل 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل 16 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز در سطح منطقه ای از جمله در اصل سوم کنوانسیون آمریکایی...

آموزش: وظایف ما در برابر جامعه

آموزش: وظایف ما در برابر جامعه

(بخش سی و پنجم)

ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر: پارگراف اول: هر کس تنها در برابر آن جامعه‌ای پاسخگو است که در آن شکوفایی آزاد و کامل شخصیت او امکان‌پذیر باشد. پارگراف دوم: هر کس در اجرای حقوق و آزادی‌های خود باید تنها تابع...