آموزش: حق استراحت و اوقات فراغت

آموزش: حق استراحت و اوقات فراغت

(بخش سی و چهارم)

برای قرن هاست که کارگران برخورداری از حق استراحت و اوقات فراغت را به عنوان یکی از اصلی ترین خواسته های خود پیگیری می کنند و در این مسیر جنبش های کارگری برای دستیابی و تضمین این حق سخت تلاش کرده اند، تلاشی که غالباً...

آموزش: حق پناهندگی

آموزش: حق پناهندگی

(بخش سی و سوم)

قرنهاست که کشورها از افراد و گروههایی که از آثار و عواقب ناشی از اذیت و آزار دولتهای خود فرار می کنند، حمایت به عمل می آورند. هرچند پس از مواجهه جامعه ی جهانی با عواقب جنگ جهانی دوم و مهاجرت میلیونها نفر به کشورهای...

آموزش: اصل برائت

آموزش: اصل برائت

(بخش سی و دوم)

شما بی گناه شمرده می شوید تا زمانی که ثابت شود طبق قانون مقصرهستید. اگر هم متهم به جرم شوید، حق دفاع دارید. بر اساس اصل برائت، وظیفه ی اثبات جرم در یک دادگاه صالح برعهده کسی ]دادستان[ است که ادعای وقوع آن را مطرح کرده...

آموزش: حق خودمختاری چیست؟

آموزش: حق خودمختاری چیست؟

(بخش سی و یکم)

همه مردم حق تعیین سرنوشت دارند. با استفاده از این حق ، آنها آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین می کنند و همچنین آزادانه پیشرفت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را دنبال می کنند. اعمال این حق می تواند نتایج مختلفی از استقلال...

آموزش: حق بر توسعه

آموزش: حق بر توسعه

(بخش سی ام)

حق توسعه از حقوق بشری است که نمی توان آن را از انسان گرفت و درنتیجه و براساس آن هر انسان و همه ملتها حق دارند در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، که در آنها همه آزادی های بنیادی و حقوق بشر می توانند به طورکامل...

آموزش: حق دسترسی به آب آشامیدنی

آموزش: حق دسترسی به آب آشامیدنی

(بخش بیست و نهم)

تا پیش از مرداد ماه سال 1389، آب به صراحت به عنوان یکی از حقوق مستقل بشری در معاهدات بین المللی شناخته شده نبود و در برخی موارد ذیل حق برخورداری از وضعیت مناسب برای زندگی به آن اشاره می شد.اما در پی صدور قطعنامه مجمع...

آموزش: حق اشتغال

آموزش: حق اشتغال

(بخش بیست و هشتم)

برخورداری از کار مناسب یکی از مهمترین حقوق بشر است که تضمین کننده ی بهره مندی افراد از دیگر حقوق خود است. در اسناد بین المللی حقوق بشر کار مناسب به منظور تامین معیشت فرد یا خانواده وی به عنوان بخشی از حقوق اجتماعی...

آموزش: حق مسکن مناسب

آموزش: حق مسکن مناسب

(بخش بیست و هفتم)

قوانین بین المللی حقوق بشر حق همگانی برای بهره مندی از مسکن مناسب را ذیل حق برخورداری از وضعیت مناسب برای زندگی به رسمیت شناخته است. متاسفانه امروزه در سراسر جهان میلیاردها نفر به دلایل گوناگون از جمله فقر، جنگ،...

آموزش: حق سلامت

آموزش: حق سلامت

(بخش بیست و ششم)

به چه معنی است؟ بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی حق سلامت به معنی وضعیت کاملی از سلامت جسمی ، روحی و اجتماعی است و صرفاً به معنی عدم وجود بیماری یا ضعف نیست. قانون چه می گوید؟ همه از حق سلامت برخوردار هستند. به...

آموزش: حق بر محیط زیست سالم

آموزش: حق بر محیط زیست سالم

(بخش بیست و پنجم)

همه ی انسانها حق برخورداری از محیط زیست مناسب (Adequate environment) را دارند. این مساله پیش شرط تحقق دیگر حقوق از جمله حیات، بهداشت، حداقل استاندارد مورد نیاز برای زندگی، است. حق بر محیط زیست سالم تا حدی ذیل حق سلامت در میثاق...

آموزش: آزادی عقیده، مذهب و وجدان

آموزش: آزادی عقیده، مذهب و وجدان

(بخش بیست و چهارم)

حق بر آزادی عقیده، مذهب و وجدان به صورت مشترک در قالب یک حق در نظر گرفته می شود و علاوه بر تضمین آزادیهای فردی همزمان به عنوان تضمین آزادی جمعی و گروهی به منظور تشکیل اجتماعات مذهبی، انجام مناسک و تبلیغ عقیده در نظر...

آموزش: حق آزادی رفت و آمد

آموزش: حق آزادی رفت و آمد

(بخش بیست و سوم)

بر اساس بند اول ماده ی 13 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت وآمد کند و اقامتگاه خود را برگزيند. این حق شامل ممنوعیت هرگونه کوچ اجباری افراد نیز می شود و نمی توان افراد را از محل زندگی...

آموزش: حق مالکیت

آموزش: حق مالکیت

(بخش بیست و دوم)

موضوع حق مالکیت همانطور که معمولا استنباط می شود شامل اموالی است که در حال حاضر تحت مالکیت قرار دارد و یا اموالی که از طریق قانونی به دست آمده و یا بدست خواهد آمد. در ماده 17 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر تاکید شده است...

آموزش: حق ازدواج

آموزش: حق ازدواج

(بخش بیست و یکم)

اغلب 30 ماده ی اعلامیه ی جهانی حقوق بشر با ادبیاتی خنثی و بدون اشاره به جنسیت آغاز می شود مانندک "هرکس"، "همه"، " هیچکس" اما ماده ی 16 اعلامیه ی جهانی بیان می کند که " زنان و مردان" حق ازدواج و تشکیل...

آموزش: حق تامین اجتماعی

آموزش: حق تامین اجتماعی

(بخش بیستم)

به چه معنی است؟ به منظور فراهم آوردن رفاه اجتماعی ، دولت ها موظف به حمایت از همه ی افراد به ویژه افراد آسیب پذیر جامعه (از جمله افراد کم درآمد، زنان سرپرست خانواده، افراد دارای معلولیت و ...) در شرایطی مانند بیکاری،...

آموزش: رهایی از بردگی و بندگی

آموزش: رهایی از بردگی و بندگی

(بخش نوزدهم)

به چه معناست؟ بردگی زمانی است که شخصی در واقع شما را مانند یک قطعه از اموال خود تملک کند. مانند آنچه که در آمریکا به صورت استفاده از بردگان آفریقایی جهت کار در مزارع پنبه بدون هیچ گونه دستمزدی انجام میگرفت. بندگی...

آموزش: حق برخورداری از وضعیت مناسب برای زندگی

آموزش: حق برخورداری از وضعیت مناسب برای زندگی

(بخش هجدهم)

در اسناد بین المللی حقوق بشر این حق به رسمیت شناخته شده و در واقع به تنهایی شامل چندین حق گوناگون می شود، بدین صورت که حق برخورداری از وضعیت مناسب برای زندگی (استانداردهای کافی برای زندگی) به معنی برخورداری از حداقل...

آموزش: حق داشتن تابعیت

آموزش: حق داشتن تابعیت

(بخش هفدهم)

این حق یکی از حقوق بنیادین بشر و به معنای حق هر فرد برای به دست آوردن ، تغییر و حفظ ملیت است. بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر حق دولتها برای تصمیم گیری در مورد اتباع آنها مطلق نیست به ویژه اینکه، دولتها باید در...

آموزش: حق حریم خصوصی

آموزش: حق حریم خصوصی

(بخش شانزدهم)

تعریف: امروزه با گسترش ابزار ارتباطات جمعی تعاریف متنوعی برای حق حریم خصوصی وجود دارد اما در یک جمع بندی کلی این حق را می توان به صورت زیر تعریف کرد: حق حریم خصوصی به معنای برخورداری از حق حفظ حریم مشخص در اطراف...

آموزش: همه در برابر قانون برابر هستیم!

آموزش: همه در برابر قانون برابر هستیم!

(بخش پانزدهم)

برای اینکه تمام افراد جامعه از حقوق برابر با یکدیگر برخوردار باشنذ، اول از همه به یک سیستم قضایی عادلانه نیاز است، سیستمی که سنگ بنای آن بر اساس برابری همگان در پیشگاه قانون چیده شده باشد. در چنین حالتی قانون باید...