کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه اسفند ۱۳۹۷:

انتصاب قاضی خشن و بی‌بهره از علم حقوق به ریاست قوه قضاییه نشانه بسته‌تر شدن فضای سیاسی است

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در اسفند ماه ۱۳۹۷ پرداخت. کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با اشاره به انتصاب...

کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه بهمن 1397:

برگزاری رفراندومی با موضوع کلیت نظام چاره کار ایران است

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در بهمن ماه 1397 پرداخت. کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با اشاره به مشکلات...

کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه دی 1397:

عوامل نمایش فیلم مضحک اعترافات بازداشت‌شدگان قابل پیگرد هستند

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در دی ماه 1397 پرداخت. کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با اشاره به نمایش فیلم...

کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه آذر 1397:

کارگران ایران متحد شوید

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در آذر ماه 1397 پرداخت. کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با اشاره به اعتراضات...

کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه آبان 1397:

سوء مدیریت مسبب مشکلات اقتصادی است و نه فقط تحریم‌ها

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در آبان ماه 1397 پرداخت. کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با بیان اینکه حکومت...

کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مهر 1397:

آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و برگزاری مجدد انتخابات از سقوط رژیم جلوگیری می‌کند

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در مهر ماه 1397 پرداخت. کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با بیان اینکه هرگونه...

کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه شهریور 1397:

معلمان زندانی را آزاد کنید

    کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در شهریور ماه 1397 پرداخت. کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با اشاره...

کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مرداد 1397:

بهترین اقدام آن است که در حال حاضر هیچ تصمیمی گرفته نشود

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در مرداد ماه 1397 پرداخت. کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با اشاره به امضای قراردادی...

کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه تیر 1397:

عملکرد قوه قضاییه باعث شده تا برخی متهمان سیاسی و عقیدتی در جلسه دادرسی شرکت نکنند

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در تیر ماه 1397 پرداخت. کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با اشاره به محاکمات دراویش گنابادی اعلام کرد که عملکرد قوه قضاییه باعث

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در تیر ماه 1397 پرداخت. کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با اشاره به محاکمات دراویش...

کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه خرداد 1397:

اختصاص مراکزی برای تجمع، دایره آزادی‌ها را محدود می‌کند

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در خرداد ماه 1397 پرداخت.

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در خرداد ماه 1397 پرداخت. کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با اشاره به تصویب‌نامه هیأت...

کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه اردیبهشت 1397:

ظلم به دروایش را متوقف کنید

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در اردیبهشت ماه 1397 پرداخت.

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در اردیبهشت ماه 1397 پرداخت. کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با اشاره به مبارزه بدون...

کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه فروردین 1397:

مسئولان نشان دهند که به‌سوی مردم می‌آیند یا به‌سمت فروپاشی

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در فروردین ماه 1397 پرداخت.

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در فروردین ماه 1397 پرداخت. کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با اشاره به اعتراضات مردمی...

کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه اسفند 1396:

تنها راه نجات کشور، شنیدن صدای معترضان و پاسخ به مطالبات معوقه آنان است

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در اسفند ماه 1396 پرداخت.

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در اسفند ماه 1396 پرداخت. کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با اشاره به مشکلاتی که ایرانیان...

کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه بهمن 1396:

منشاء بسیاری از حوادث ناگوار در اعتراض‌های خیابانی، دخالت بسیجی‌ها است

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در بهمن ماه 1396 پرداخت.

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در بهمن ماه 1396 پرداخت. کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با اشاره به درگیری‌های ایجاد...

کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه دی 1396:

دولت به درخواست گزارشگر سازمان ملل برای اعلام رسمی اسامی بازداشت‌شدگان و کشته‌شدگان توجهی نکرده‌ است

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در دی ماه 1396 پرداخت.

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در دی ماه 1396 پرداخت. کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با اشاره به اعتراضات خیابانی...

کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه آذر 1396:

سپاه با گسترش غیرقانونی اختیاراتش سعی دارد به مهره نیرومندی در مبادلات سیاسی تبدیل شود

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در آذر ماه 1396 پرداخت.

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در آذر ماه 1396 پرداخت. کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با اشاره به طرح سپاه پاسداران...

کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه آبان 1396:

ناکارآمدی دستگاه قضایی متوجه قصور رهبری است

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در آبان ماه 1396 پرداخت.

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در آبان ماه 1396 پرداخت. کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با اشاره به ناکارآمدی دستگاه...

کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مهر 1396:

سلب حق عضویت یک زرتشتی در شورای شهر خلاف قانون و حقوق بشر است

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در مهر ماه 1396 پرداخت.

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در مهر ماه 1396 پرداخت. کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با اشاره به لغو عضویت سپنتا...

کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه شهریور 1396:

مسئولان قضایی «مرگ خاموش» زندانیان سیاسی و عقیدتی را تدارک دیده‌اند

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در شهریور ماه 1396 پرداخت.

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در شهریور ماه 1396 پرداخت. کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با اشاره به وضعیت نامساعد...

کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مرداد 1396:

مهدی کروبی با اعتصاب غذا ثابت کرد که ایرانیان همچنان باید برای تأسیس «عدالتخانه» کوشش کنند

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در مرداد ماه 1396 پرداخت.

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در مرداد ماه 1396 پرداخت. کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با اشاره به انقلاب مشروطه...