گزارش کانون مدافعان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران در زمستان 1387

«کانون مدافعان حقوق بشر» گزارش فصل زمستان 1387 خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران، منتشر کرد. این سازمان مردم نهاد بر اساس گزارش فصل زمستان خود با انتقاد از برخوردهای صورت گرفته با کنشگران مدنی، اقدامات مؤثر برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندان برای رفع تنش م

«کانون مدافعان حقوق بشر» گزارش فصل زمستان 1387 خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران، منتشر کرد. این سازمان مردم نهاد بر اساس گزارش فصل زمستان خود با انتقاد از برخوردهای صورت گرفته با کنشگران مدنی، اقدامات مؤثر برای جلوگیری...

گزارش کانون مدافعان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران در پاییز ۱۳۸۷

كانون مدافعان حقوق بشر مجموعه حاکمیت ایران را به درک واقع بینانه تحولات جامعه ایران و اجرای تعهدات بین‌المللی خود در زمینه اجرای ضوابط حقوق بشر و پایبندی به كنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی و كنوانسیون بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی كه سال‌ها قبل

مقدمه: کانون مدافعان حقوق بشر که براساس اساسنامه خود در کنار دو وظیفه «دفاع رایگان از متهمان عقیدتی و سیاسی»، «حمایت از خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی» وظیفه سومی با عنوان «گزارش دهی منظم و مستمر در موارد...

گزارش کانون مدافعان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران در تابستان 1387

تحقق آرزوی خلق جهانی فارغ از ترس و نیاز برای انسانها در هر نقطه زمین ، مستلزم این است که انسانها در هر جای جهان از حیات توأم با کرامت انسانی برخوردار باشند و از این رو است که سرنوشت فرد انسانی به دغدغه ای بین المللی تبدیل شده است. کانون مدافعان حقوق بشر

مقدمه : حمایت بین المللی از حقوق بشر فصل نوظهوری در تاریخ بشریت است . خلاف قرن های متمادی پیشین ، حقوق بشر اکنون بمثابه موضوعی در صلاحیت داخلی دولت ها دانسته نمی شود و باور به صلاحیت انحصاری و مطلق دولتها بر اتباعشان...

گزارش کانون مدافعان حقوق بشر:

وضعیت حقوق بشر در ایران در بهار ۱۳۸۷

کانون در ادامه سلسله گزارشهای فــــصلی خود از وضعیت حقوق بشـر در ایران، با توجه به گزارشهای دریافتی از رویدادهای ناقض حقوق بشر گزارش سه ماهه آغازین ســال ۱۳۸۷ را تقدیم می‌کند:

مقدمه: حفظ و ترویج اصول حقوق بشر، اساس دغدغه‌های مشروع جامعـه بیـن الـمللی اسـت. قواعد حمایت از حقوق بشر اگرچه طبیعتی جهان شمول یافته اما، اجرای واقـعی آنـها اساسا در سطح حقوق داخلی وامع، امکان پذیر است. دولتهای...

کانون مدافعان حقوق بشر:

گزارش نقض حقوق بشر در ايران - بهار سال 1386

کانون مدافعان حقوق بشر در راستاي وظيفه ملي و بين المللي خود اقدام به انتشار يکي ديگر از ‏گزارشات نقض حقوق بشر مربوط به بهار سال 1386 مي نمايد و تلاش دارد در حد توان و امکان خود از بيان و ‏اعلام هيچ نقض حقوق بشري در هيچ حوزه اجتماعي – سياسي – اقتصادي – مدن

مقدمه‎‎‏ تاريخ بشر، تصوير زنده و گوياي تلاش انسان هاي بي شماري است که براي حفظ کرامت والاي بشر و حيثيت ‏ذاتي آن کوشيدند چرا که "شناسايي حيثيت و کرامت ذاتي تمام اعضاي خانواده بشري و حقوق برابر و سلب ناپذير ‏آنان...

گزارش كانون مدافعان حقوق بشر زمستان 1385

كانون مدافعان حقوق بشر گزارش فصل زمستان خود را در مورد «بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران» منتشر كرد.

كانون مدافعان حقوق بشر گزارش فصل زمستان خود را در مورد «بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران» منتشر كرد. به گزارش "ایلنا"، در این گزارش آمده است: در جوامع مختلف، نقض حقوق بشر در حوزه‌‏های مختلف صورت می‌‏پذیرد كه پاره‌‏ای...