فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر(FIDH) و سازمان های عضو آن در کامبوج، لیکادهو(LICADHO) و آدهوک(ADHOC) ، امروز در نامه مشترک سرگشاده ای به آقای وان سو لِنگ، رییس انجمن تولیدکنندگان پوشاک کامبوج (GMAC) ، از این انجمن خواستند از حمایت از سرکوب خشونت آمیز کارگران اعتصابی یا اقدام های انتقام جویانه علیه آنها پرهیز و به خواست های کارگران توجه کند. نسخه هایی از این نامه برای نخست وزیر، وزیر بازرگانی و وزیر کار و آموزش حرفه ای کامبوج ارسال شد.
متن این نامه که در تاریخ 27 دی 1392 برابر با 17 ژانویه 2014 ارسال شده، به شرح زیر است:

آقای وان سو لِنگ،
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، آدهوک (ADHOC) و لیکادهو(LICADHO) از سرکوب اخیر و استفاده از روش های مرگبار به وسیله دولتمردان علیه کارگران اعتصابی تولید پوشاک در پنوم پن به شدت نگران هستند.
انجمن تولیدکنندگان پوشاک کامبوج (GMAC) حمله به کارگران اعتصابی را تایید و علیه اتحادیه های کارگری و کارگران اعتصابی دست به اقدامات انتقام جویانه زده است.
دبیر کل GMAC در روز 5 ژانویه گفت که پلیس در تیراندازی به معترضان درست عمل کرده است. با وجود این که آقای دبیر کل در بیانیه بعدی در روز 9 ژانویه اعلام کرد که از خشونت برای پایان دادن اختلاف های کارگری حمایت نمی کند، باز هم از استفاده از گلوله های واقعی علیه معترضان پشتیبانی کرد.
کارفرمایان همچنین از اتحادیه های کارگری شکایت کرده و از کارگران به خاطر شرکت در اعتصاب انتقام گرفته اند. کارخانه های تولید پوشاک در منطقه آزاد ویژه منهتن حداقل 50 کارگر را اخراج یا تعلیق کرده اند و شکایت علیه عده ای دیگر را به خاطر شرکت در اعتصاب با خواست افزایش حداقل دستمزد پیگیری می کنند.
آزادی تشکل و حق اعتصاب کارگران
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر خشونت دولتمردان در سرکوب حق قانونی اعتصاب کارگران، اقدامات تلافی جویانه کارفرمایان علیه کارگران اعتصابی و اتحادیه های آنها را به شدت محکوم می کند. قانون اساسی کامبوج، قانون کار 1997، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون های 87 و 98 سازمان بین المللی کار آزادی تشکل و حق اعتصاب بدون ترس و تهدید را تضمین کرده اند.
مسئولیت شرکت ها در احترام به حقوق بشر
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر تاکید می کند که اعضای GMAC مسئول هستند درفعالیت هایشان به ویژه در زمینه حقوق کارگران به حقوق بشر آنها احترام بگذارند... فدراسیون از GMAC می خواهد به مسئولیت خود در احترام به حقوق بشر پایبند باشد و از اقدامات و تهدیدهایی که به نقض حقوق بشر به دست کارگزاران دولتی دامن میزند پرهیز کند.
کارگران باید از حداقل استانداردهای زندگی برخوردار باشند
تولید پوشاک در کامبوج بیشترین درآمد ارزی را دارد و منبع درآمد اصلی بسیاری از خانواده‌ها است. با توجه به نقش مرکزی GMAC در بخش تولید پوشاک کامبوج، از شما می‌خواهیم از هر گونه اقدام به نقض حقوق کارگران پرهیز کنید. به علاوه از GMAC می‌خواهیم با مشارکت در گفتگوهای بین دولت و اتحادیه‌های کارگری و استفاده از موقعیت خود برای کمک به کارگران در دست یافتن به استانداردهای مناسب زندگی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده، مسئولیت‌های حقوق بشری خود را بپذیرد.
به‌طور خلاصه، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، آدهوک (ADHOC) و لیکادهو(LICADHO) به تاکید از شما می‌خواهند:
• از حمایت از هر گونه سرکوب خشونت‌آمیز یا اقدامات تلافی‌جویانه علیه کارگران اعتصابی خودداری کنید؛
• از اعضای GMAC بخواهید شکایت‌هایشان علیه اتحادیه‌های کارگری شرکت کننده در اعتصاب‏ها را پس بگیرند؛
• خواهان بازگشت کارگران اخراجی به کار بشوید؛
• با مشارکت در گفتگوهای جدی با اتحادیه‌های کارگری با توجه به خواسته‌های کارگران، از جمله ضرورت دستمزد کافی، برای تضمین برخورداری کارگران از استاندارد مناسب زندگی به شرایط وحشتناک کارگران تولید پوشاک در کامبوج رسیدگی کنید.
احترام به حقوق کارگری، از جمله آزادی گردهمایی، شروط ضروری برای ایجاد روابط پایدار کارگری، تضمین احترام به موازین بین‌المللی حقوق بشر و تضمین شکوفایی بلندمدت صنعت تولید پوشاک در کامبوج به شمار می‌روند. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، آدهوک (ADHOC) و لیکادهو(LICADHO) اعتقاد راسخ دارند که این شروط قابل تحقق هستند.

عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر(FIDH)
تون سارای، رییس آدهوک (ADHOC)
نالی پیلورگ، رییس لیکادهو(LICADHO)

Denunciation of Government Deadly Crackdown on Phnom Penh Demonstration
Cambodia Daily, GMAC Defends Use of Force Against Striking Workers, 6 January 2014
Cambodia Daily, GMAC Doesn’t Support Violence to End Industrial Disputes, January 9, 2014