کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمهوری خلق چین به خاطر اعمال خشونت و شکنجه انتقاد کرده است. به نظر سازمان ملل بدرفتاری و خشونت از شیوه‌های رایج در پیگرد مخالفان سیاسی است.

جمهوری خلق چین این انتقادات را رد کرده و آن را ناشی از پیش‌داوری دانسته است. به گزارشی کوتاه در این باره توجه کنید.


کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد مستقر در ژنو در گزارش خود آورده است که منابع گوناگون تائید کرده‌اند که دستگاه‌های امنیتی چین با مخالفان سیاسی با شدت عمل برخورد می‌کنند. گفته می‌شود که مخالفان سیاسی زیر شکنجه قرار می‌گیرند تا به گناهان نکرده "اعتراف" کنند، تا آنجا که برخی در زیر شکنجه جان خود را از دست می‌دهند.

به نظر کمیته حقوق بشر سازمان ملل بسیاری از مخالفان سیاسی در چین هرگز در برابر دادگاهی صالح قرار نمی‌گیرند و نمی‌توانند با تکیه به قانون از حقوق خود دفاع کنند. در گزارش ۱۵ صفحه‌ای در انتقاد از وضعیت حقوق بشر در چین گفته شده که به ویژه افراد وابسته به برخی ادیان و اقلیت‌های قومی تحت تعقیب و آزار قرار می‌گیرند.


کمیته حقوق بشر سازمان ملل از دولت جمهوری خلق چین تقاضا کرده که از بازماندگان قربانیان جنبش آزادی‌خواهی سال ۱۹۸۹ عذرخواهی کند. در سرکوب تظاهرات دانشجویی که در میدان تیانان‌من برگزار شده بود، صدها نفر کشته شدند، و برخی از رهبران دانشجویان معترض همچنان در زندان هستند.

در گزارش همچنین از برخورد خشن پلیس با هواداران دالایی لاما و مبارزان طرفدار خودمختاری تبت انتقاد شده است. بسیاری از این افراد تنها به جرم ابراز عقیده به زندان می‌افتند یا به مجازات‌هایی مانند اعزام به اردوگاه کار اجباری محکوم می‌شوند


دولت چین این انتقادها را به عنوان "دروغ‌های توهین‌آمیز" رد کرده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه چین، گزارش‌های ارائه شده به کلی نادرست و ساختگی است. وزارت خارجه چین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را متهم می‌کند که به دام پیش‌داوری و یکسونگری افتاده است. وزارت خارجه همچنین ادعا می‌کند که دولت چین با هرگونه شکنجه مخالف است و با تمام نیرو در راه رعایت حقوق بشر در کشور تلاش می‌کند.

رادیو دوویچه وله