«اطلس حقوق بشر» اثر اندرو فاگان با ترجمه امید کوکبی و مهدی خدایی در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت. این کتاب با پیش گفتاری از عبدالفتاح سلطانی و ویراش مزدک علی نظری توسط آرمان شهر در افغانستان به چاپ رسیده است. این کتاب هم‌اکنون در اینترنت به طور مجانی قابل دسترس عموم است. همچنین فایل این کتاب را از لینک زیر می توانید دریافت کنید.


اطلس حقوق بشر