روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر: صبح روز پنجشنبه 12 دی ماه 1387 جمعی 150 نفره با حضور در مقابل منزل شیرین عبادی و طرح این شعار که «عبادی حمایت می کند، اسراییل جنایت می کند»، به تخریب تابلوی وکالت شیرین عبادی و لگدکوب کردن آن پرداختند. این اقدام و طرح چنین شعارهایی در حالی صورت گرفته است که «کانون مدافعان حقوق بشر» با صدور اطلاعیه ای در محکومیت خشونت های صورت گرفته در نوار غزه، خواستار سرعت عمل مجامع بین المللی و حقوق بشری شده بود. همچنین اعضای کانون مدافعان حقوق بشر از جمله شیرین عبادی رییس این کانون در مصاحبه های مختلف بر حفظ کرامت انسانی فلسطینیان و ممانعت از کشتار مردم فلسطین تأکید کرده بودند. در هر صورت جمع معترض در مقابل منزل شیرین عبادی پس از حضور پلیس متفرق شدند.
چند روز پیش از این نیز پنج نفر که خود را مأمور مالیاتی معرفی می کردند با حضور در دفتر وکالت شیرین عبادی، دو عدد کیس کامپیوتر و برخی از اموال این دفتر وکالت را با خود بردند. این اقدام پس از پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر انجام شد.