لیزتراس، وزیر دادگستری بریتانیا، از ایجاد بخش‌هایی ویژه در داخل زندان‌های این کشور برای نگهداری زندانیان اسلامگرای افراطی که می‌توانند بر سایر زندانیان تاثیر داشته باشند، خبر داده است.
به گزارش بی بی سی، خانم تراس همچنین طرح‌هایی را برای انجام بازرسی‌های بیشتر در بخش زندانیان مسلمان و خارج کردن کتاب‌هایی با محتوای ترویج افراط‌گرایی از کتابخانه‌های زندانیان اعلام کرده است.
اما در مقابل مخالفان این برنامه هشدار داده‌اند که چنین اقداماتی به قهرمان‌سازی زندانیان مسلمان منجر می‌شود.
یان اچسون، مسئول سابق زندان‌ها که مسئله رواج افراط‌گرایی در داخل زندان‌ها را بررسی کرده گفته است که "ترسی سازمانی" در مقابله با دیدگاه‌های افراط‌گرایانه در داخل زندانها وجود دارد به این دلیل که کارکنان زندان‌ها بیم آن دارند که از برخوردهای آنها در مقابل زندانیان تفسیری نژادپرستانه شود.
قرار است گزارش آقای اچسون به دلایل امنیتی تنها به صورت خلاصه منتشر شود.
به گفته آقای یان اچسون "در زندان ها باید نظم و کنترل برقرار باشد. چنانچه چنین اصولی در زندان ها حاکم نباشد شرایط برای رشد افراط گرایی بسیار آسان می شود."