به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، مدیر اجرایی سازمان عفوبین الملل در آمریکا روز چهارشنبه هشدار داد لفاظی های 'مسموم ' دونالد ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی اش نبایستی وارد سیاست های دولت جدید آمریکا شود.
به گزارش ایرنا، مارگارت هانگ ' در بیانیه ای مطبوعاتی که پس از پیروزی ترامپ بر روی تارنمای سازمان عفو بین الملل که مقر آن در لندن است، منتشر شد، گفت: در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شاهد لفاظی های 'مسموم و مضطرب کننده' از سوی دونالد ترامپ رییس جمهوری منتخب و سایرین بودیم.
وی افزود: این لفاظی های مسموم نبایستی ( با پیروزی ترامپ) تبدیل به سیاست و منش دولت جدید آمریکا شوند.
این مدیر سازمان عفو بین الملل اضافه کرد: 'بیگانه ستیزی و بحث های جنسیتی و سایر موارد نفرت انگیز که از سوی ترامپ بیان شد نبایستی در دولت ( آمریکا) جایگاهی داشته باشد.'
وی افزود: ترامپ رییس جمهوری منتخب بایستی اظهارات عمومی اش بر مبنای حقوق بشر و بدون هیچ گونه دیدگاه تبعیض آمیز استوار باشد.'