جلسه رسیدگی به پرونده پروین اردلان، جلوه جواهری، ناهید کشاورز و مریم حسین خواه چهار تن از اعضای کمپین یک میلیون امضا، سه‌شنبه 8 بهمن ماه 1387 در شعبه 34 دادگاه تجدید نظر استان تهران برگزار شد.
به گزارش سایت تغییر برای برابری، پروین اردلان، جلوه جواهری و ناهید کشاورز به همراه نسرین ستوده یکی از وکلای پرونده با حضور در شعبه 34 دادگاه تجدید نظر، در برابر سوالات قاضی دادگاه به دفاع از خود پرداختند. مریم حسین خواه متهم دیگر این پرونده به دلیل سفر از حضور در دادگاه باز ماند. این افراد به اتهام فعالیت در سایت های زنستان و تغییر برای برابری از سوی شعبه 13 دادگاه انقلاب، به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند که به دلیل اعتراض این افراد پرونده به دادگاه تجدید نظر برای رسیدگی مجدد ارجاع شد. شیرین عبادی و لیلا علی كرمی دیگر وكلای این پرونده هستند.
موارد اتهامی این افراد، اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی در دو سایت زنستان و تغییربرای برابری اعلام شده بود.