مقامات بحرین گفته‌اند که سه فعال شیعه این کشور را که به اتهام کشتن سه پلیس مجرم شناخته شده اند، تیرباران کرده‌اند.
این سه پلیس در یک بمب‌گذاری در سال ۲۰۱۴ کشته شدند.
به گزارش بی بی سی، دادگاه عالی بحرین حکم اعدام این سه نفر را هفته پیش تایید کرده بود.
به گزارش رسانه‌ها این اولین مورد اعدام در بحرین ظرف شش سال گذشته است.
روز گذشته (۱۴ ژانویه/۲۵ دی) هنگامی که خبر قریب‌الوقع بودن "تیرباران" این افراد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، بسیاری در اعتراض به خیابانها ریختند.
به گفته وزارت کشور بحرین در خلال این تظاهرات یک پلیس براثر تیراندازی مجروح شد.
اکثریت جامعه بحرین را مسلمانان شیعه تشکیل می دهد اما خاندان حاکم بر این کشور سنی مذهب است.
شیعیان در بحرین که سالهاست از تبعیض اعمال شده از سوی خاندان حاکم ناراضی هستند، در چند سال اخیر دست به اعتراضات سیاسی گسترده در این کشور زده‌اند که بزرگترین آنها تجمعات اعتراض آمیز سال ۲۰۱۱ بود.
دولت بحرین به برخورد خشونت‌آمیز با تظاهرات معترضان و نادیده گرفتن موازین حقوق بشر در آن کشور متهم شده است.