مسعود پدرام، پژوهشگر علوم سیاسی و از اعضای شورای فعالان ملی- مذهبی که مدتی پیش از زندان اوین آزاد شد، در یادداشتی کوتاه برای عبدالفتاح سلطانی، او را وجدان جامعه معرفی کرد.
متن یادداشت کوتاه مسعود پدرام برای عبدالفتاح سلطانی با عنوان «سلام قهرمان» که در صفحه فیس‌بوکش منتشر کرده، به شرح زیر است:

سلام قهرمان
گرچه ذهن عقلانی و تحلیلی من با نهادن نام قهرمان بر روی انسان‌ها مخالف است، اما در این مورد خاص، وجدانم با من کنار نمی‌آید و درونم را به خروش می‌آورد و با من محاجه می‌کند و از من اعتراف می‌گیرد که بگو اگر عبدالفتاح سلطانی قهرمان نیست، پس او چیست. زیباترین وجه قهرمانی‌اش آن است که بی‌سروصدا و با متانت، اما استوار بر مواضع انسانی‌اش ایستاده و همواره از مسیر حقوقی با کارگزاران قضایی و امنیتی مواجه شده است. طی سه سال و اندی که با او هم بند و هم اتاق بودم و زاغه‌مان خیلی به هم نزدیک بود، شاهد بودم که برای سلطانی تنها ملاک برای دفاع کردن از یک انسان، مظلومیت او در احقاق حقش است. بله او در زندان هم به امور حقوقی همبندیان می‌رسید و از طرق مختلف به آنان کمک می‌کرد. قطع نظر از خیل مدعیان ایرانی هیاهوگر و خودنما و منفعت طلبی که حقوق بشر را ابزار می‌بینند، اگر بخواهیم اندک مدافعان واقعی حقوق بشر را بیابیم و نام ببریم، بی‌شک نام سلطانی در قله قرار می‌گیرد و می‌درخشد. اکنون نزدیک به شش سال است که مظلومانه در بند سیصد و پنجاه اوین است. من و بسیاری از کسانی که سلطانی را می‌شناسند می‌دانیم چرا او در بند است. او تنها یک حقوق‌دان و وکیل‌مدافعی متعهد به قانون نیست. سلطانی وجدان جامعه‌ی ماست.