آخرین آمار منتشر شده توسط دولت آمریکا حاکی از آن است که در اولین ماه سال میلادی جاری 598 هزار نفر در این کشور بیکار شده اند.
به گزارش بی بی سی، هم اکنون نرخ میانگین بیکاری در آمریکا به 7.6 درصد رسیده است. این رقم در ماه دسامبر گذشته 7.2 بود.
این در حالیست که در برخی از ایالت های آمریکا مانند ایالت کالیفرنیا نرخ بیکاری از 9 درصد هم فراتر رفته است.
کارشناسان اقتصادی در آمریکا انتظار داشتند که نرخ بیکاری در ماه ژانویه 7.5 درصد باشد. آن ها افزایش بیکاری در این کشور را نشانه جدی بودن رکود اقتصادی آمریکا می دانند.
بیکار شدن 598 هزار نفر طی یک ماه در 34 سال گذشته بی سابقه بوده است.
ماه گذشته نیز آمارها نشان داد که شمار کسانی که در سال 2008 در آمریکا شغل خود را از دست دادند، از سال 1945 تا کنون بی سابقه بوده است.
در سال گذشته میلادی، 2 میلیون و 400 هزار نفر در آمریکا بیکار شدند. ساعات کار شماری از کسانی هم که بیکار نشده اند کاهش یافته است.