يك مقام ارشد سازمان ملل متحد در باره احتمال افزايش فقر در آمريكاى لاتين به ميزان ۱۵ درصد در سال جارى ميلادى هشدار داده است.
به گزارش بی بی سی، ربكا گرينسپن، رئيس منطقه اى برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) گفت، آمريكاى لاتين نيازمند اقدامى فورى است.
او به ويژه درباره كشورهاى كوچكتر اين منطقه و ناحيه كارائيب ابراز نگرانى كرد و گفت ممكن است اين كشورها به واسطه فقدان توان مالى لازم براى رويارويى با بحران، نتوانند ضرب هاى به بزرگى بحران مالى كنونى را تحمل كنند.
تحليلگران نگران هستند كه تا ۲.۴ ميليون نفر در آمريكاى لاتين كار خود را از دست بدهند، هرچند اين مقام سازمان ملل متحد چهار ميليون نفر را در معرض خطر بى كارى دانست.
خانم گرين اسپن گفت دولت هاى منطقه بايد از بودجه عمومى به اقتصاد خود تزريق كنند، در غير اين صورت بسيارى از منافع اجتماعى كسب كرده در سال هاى اخير را از دست خواهند داد.
او در واشنگتن به گزارشگران گفت، انفعال باعث افزايش بالقوه ۱۰ تا ۱۵ درصدى فقر خواهد شد.
هرچند خانم گرينسپن و برنامه توسعه سازمان ملل متحد كشورهاى بزرگتر منطقه مانند برزيل شيلى و مكزيك را در معرض خطر كمترى دانست اما اميليو سن پدرو گزارشگر بى بى سى در آمريكاى لاتين علاوه بر اشاره به مطرح شدن هشدارهاى مشابه درباره كشورهايى همچون پاناما و جمهورى دومينيكن مى گويد حتى برزيل هم كه يك محرك بزرگ اقتصادى در اين منطقه محسوب مى شود از تبعات بحران مالى و اعتبارى در امان نمانده است.
برزيل در جمع كشورهايى كه بزرگترين صنعت خودروسازى را دارند در رتبه ششم است شركت هاى بزرگى همچون مرسدس و فولكس واگن هم كارمندان خود را به مرخصى اجبارى فرستاده اند.
اين شركت ها هشدار داده اند كه اگر فروش اتومبيل افزايش نيابد در گام بعدى مجبور به بى كار كردن تعداد زيادى از كارمندان بومى خود خواهند شد.
كاهش عمده قيمت نفت نيز نگرانى ها درباره آينده برنامه هاى اجتماعى در كشورهاى عمده صادر كننده نفت در اين منطقه مانند اكوادور و ونزوئلا را افزايش داده است.