دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی زن 8 مارس 2009 برابر با 18 اسفند 1387 ضمن در خواست از رسانه ها برای ارائه تصویری مثبت از زنان، خواستار وضع قوانینی شد که خشونت علیه زنان را جنایت قلمداد کنند.
بان کی مون می گوید :اینجانب سال گذشته نهضتی را معرفی کردم که مردم و دولت های جهان را فرا می خواند تا در خاتمه دادن به خشونت علیه زنان و دختران متحد شوند. این نهضت تا سال 2015 که تاریخ هدف برای دستيابی به آرمان های توسعه هزاره است ادامه خواهد یافت. ارتباط آن با آرمان ها روشن است. ما باید خشونت های عادی شده و ديرينه اجتماعی را متوقف کنیم زیرا زندگی ها را ویران، سلامتی را نابود وفقر را ابدی می سازد همچنین مانع دستیابی به توانمند سازی و برابری زنان می شود .
به گفته او خشونت علیه زنان با گسترش ایدز و اچ آی وی نيز مرتبط است. در برخی کشور ها از هر سه زن یک نفر مورد ضرب و شتم، رابطه جنسی اجباری و به نحوی مورد سوء رفتار در زندگی روز مره قرار می گیرد. زنان و دختران همچنين به گونه ای نظام مند و از روی عمد در جنگ ها مورد تجاوز و خشونت جنسی قرار می گیرند.
در پیام دیر کل سازمان ملل امده است :خشونت علیه زنان در تضاد مستقيم با عهد منشور سازمان ملل یعنی " ارتقای پیشرفت اجتماعی و معیارهای بهتر زندگی با آزادی بیشتر" است. عواقب آن از آنچه به چشم می آيد و بی درنگ رخ می دهد، فرا تر می رود. مرگ، جراحت، هزینه های درمانی و از دست دادن شغل تنها مشتی از خروار است. تاثير زندگی ها و معیشت های از بین رفته بر زنان و دختران، خانواده های آنان، جوامع و اجتماعات آنان قابل سنجش نيست. غالبا، جنایت ها بی مجازات باقی می مانند و مقصرین آزاد می گردند. هیچ کشور، فرهنگ، زن جوان يا پيری مصون نيست.
مردان نیز به گونه ای فزاینده، علیه این لکه ننگ در جوامع ما سخن می گویند. مثال های جهانی آن شامل "نهضت روبان سفید" و "مردان پيروز" سهيم در "جنبش جهانی پایان خشونت علیه زنان و دختران (V-Day)" است. و در کارگاه های آموزشی اجتماعی، مردان به مردان دیگر آموزش می دهند که راه دیگری نیز وجود دارد و آن اينکه "مردان واقعی زنان را کتک نمی زنند".
او می گوید :تغییر ذهنیت ها و عادات نسل ها کاری آسان نیست. بايستی همه ما شامل افراد، سازمان ها و دولت ها را درگير کند. ما بايد با همکاری یکدیگر به روشنی و با صدایی رسا و بلند بگوییم که خشونت علیه زنان به هر نوع، در هر چارچوب و در هر شرایط غیر قابل تحمل خواهد بود.
ما نیازمند سیاست های اقتصادی و اجتماعی هستیم که از توانمند سازی زنان حمایت می کنند. ما نیازمند برنامه ها و بودجه هایی هستیم که عدم خشونت را ترویج می کنند. ما نیازمند تصويری مثبت از زنان در رسانه ها هستیم. ما نیازمند قوانینی هستیم که خشونت را جنایت قلمداد کنند، مقصرین را پاسخ گو بدانند و قابل اجرا باشند. "
به عقیده او نهضت "اتحاد برای خاتمه خشونت علیه زنان" مردان و زنان را تشویق می کند تا به اتفاق برضد خشونت علیه زنان اقدام کنند. تنها با اقدام مشترک می توانیم جوامع صلح آمیزتر و برابرتر ایجاد کنیم. اجازه دهید همگی ما در این روز جهانی زن برای ایجاد تحول مصمم شويم.