ژینوس سبحانی که تا زمان پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، منشی «کانون مدافعان حقوق بشر» و «کانون مشارکت در پاکسازی مین» بود، روز چهارشنبه 21 اسفند ماه 1387 با تودیع قرار وثیقه 70 میلیون تومان، آزاد شد. ژینوس سبحانی صبح روز چهارشنبه 25 دی ماه 1387 در منزل شخصی خود بازداشت شده بود. بازداشت سبحانی پس از آن صورت گرفت که دفتر «کانون مدافعان حقوق بشر» اول دی ماه 1387 بصورت غیرقانونی پلمپ شد و در پی آن، دفتر وکالت شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رییس کانون مدافعان حقوق بشر با مراجعات مکرر عده ای تحت پوشش نیروی مالیاتی، بازرسی و برخی وسائل و پرونده های این دفتر ضبط شد.
به دنبال بازداشت ژینوس سبحانی شخصیت های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین فعالان حقوق بشر در ایران و سایر کشورهای جهان نسبت به این اقدام ها واکنش داده و از آن انتقاد کردند. خاویر سولانا، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا یکی از شخصیت هایی بود که در دیدار شیرین عبادی با وی در اوائل اسفند ماه، نسبت به پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و بازداشت ژینوش سبحانی منشی سابق این کانون، واکنش نشان داد.
پس از آزادی ژینوس سبحانی، شیرین عبادی به همراه چند تن از اعضای شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر و چند نفر از وکلای همکار این کانون به دیدن او رفتند.