به چه معناست؟بردگی زمانی است که شخصی در واقع شما را مانند یک قطعه از اموال خود تملک کند. مانند آنچه که در آمریکا به صورت استفاده از بردگان آفریقایی جهت کار در مزارع پنبه بدون هیچ گونه دستمزدی انجام میگرفت.بندگی شبیه به برده داری است، ممکن است شما در خانه فرد زندگی کنید ، برای آنها کار کنید و قادر به ترک آن نباشید، اما آنها مالک شما نیستند. شبیه حالتی که در گذشته ها به عنوان غلام خانه زاد در ایران وجود داشت. تاریخچه:احساسات ضد برده‌داری در اواخر قرن ۱۸ میلادی گسترش بسیاری پیدا کرد، با این حال این احساسات نتوانستند تأثیر سریع و مؤثری داشته باشند. در سال 1833 به واسطه ی قانون پارلمان، برده داری در سراسر امپراتوری بریتانیا ممنوع شد. در سال 1863 آبراهام لینکلن اعلامیه‌ای مشهور به اعلامیه آزادی را صادر کرد که به موجب آن تمامی بردگان مستقر در ایالت‌های موتلف آزاد شدند و به دنبال آن و بر پایه سیزدهمین متمم قانون اساسی ایالات متحده (1865) برده‌داری در سراسر کشور ممنوع شد.در ایران و در دوران پهلوی اول در روز 18بهمن 1307 اولین قانون جهت بردگی و برده‌داری تحت عنوان «قانون منع فروش و خرید برده در خاک ایران و آزادی برده در هنگام ورود به مملکت» به تصویب مجلس ایران رسید. منع بردگی در اعلامیه ی جهانی و قانون اساسی ایران:بر اساس ماده 4 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر هیچ کس را نمی توان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی ممنوع است. همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی به تبعیض از اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و دیگر معاهده های بین المللی که از سوی ایران به امضا و تصویب رسیده در اصول گوناگون از حمله اصل دوم ضمن تاکید بر به رسمیت شناختن اصل کرامت و ارزش والای انسانی، هرگونه ستم گری، ستم کشی، سلطه گری و سلطه پذیری را ممنوع کرده است. برده داری مدرن:متاسفانه با وجود از میان رفتن اشکال قدیم برده داری اما امروزه روشهای گوناگونی برای استثمار و سو استفاده از انسانها به کار گرفته می شود. روشهایی که به نام برده داری مدرن و در قالب کارگر جنسی، پیشخدمت خانه، کارگر صنایع غذایی، معادن، کارخانه های عظیم تولید لباس و ... در سرتاسر جهان شاهد گسترش آنها هستیم، بنابر آمار رسمی سازمانهای بین المللی تنها در پنج سال گذشته حدود 89 میلیون نفر از جمعیت جهان اشکال گوناگونی از برده داری مدرن را در بازه های زمانی مختلف از چند روز تا پنج سال تجربه کرده اند. عمده قربانیان این مساله اقشار ضعیف و آسیب پذیر مانند زنان و دختران از کشورهای فقیر و توسعه نیافته آفریقایی و آسیاسی هستند.نکته درد آور اینکه حتی امروزه نیز شاهد بروز گسترده نه تنها برده داری مدرن بلکه برده داری در اشکال بسیار قدیمی خود در برخی مناطق جهان هستیم، بازار بردگان گروه تروریستی داعش در سوریه که اقدام به خرید و فروش زنان و دختران ایزدی می کردند و نیز بازار بردگان در جنوب لیبی، از فجایع حقوق بشری دوران معاصر به شمار می روند. آیا محدودیتی بر این امر وجود دارد؟حق رهایی از بردگی و بندگی مانند حق رهایی از شکنجه و رفتار تحقیر آمیز یا غیر انسانی و حق حیات یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار می رود که تحت هیچ شرایطی نمی توان آن را مجاز تلقی کرد.