«شیرین عبادی» رییس کانون مدافعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در پیامی اختصاصی برای کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، روز جهانی حقوق بشر را گرامی داشت.

متن پیام خانم عبادی به این شرح است: روز جهانی حقوق بشر را به هموطنان عزیزم تبریک می‌گویم. می‌دانم که سال‌های سختی را پشت سر گذاشتید، به‌خصوص این روزها که هنوز داغدار حوادث دردناک ماه آبان هستید.

همه می‌دانیم که کشورمان در گذرگاه تاریخی حساسی ایستاده. از یک‌طرف استبداد با تفنگ پر - آنچنان که در ماه آبان دیدید- برای کشتن و غارت اموال ملی ایستاده، با حربه دین؛ همان دینی که شما به آن افتخار می‌کردید. و از سوی دیگر پرتگاه هرج و مرج، اغتشاش و جنگ داخلی. اما مطمئناً با اتحاد از این گذرگاه عبور خواهیم کرد. هر دو دره استبداد و جنگ داخلی را پشت سر خواهیم گذاشت و به دشت سرسبز آزادی و رهایی خواهیم رسید. می‌دانم که آن روز دور نیست، و همه ما برای رسیدن به این هدف کوشش خواهیم کرد؛ با یکدیگر و برای هم. موفق و پیروز باشید.