ماده سی و نهم: توانبخشی کودکان قربانی  اعلامیه چه می‌گوید؟کشورهای عضو کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا بهبود جسمانی و روانی و ادغام مجدد اجتماعی کودکی که قربانی هرگونه بی‌توجهی، بهره‌کشی، آزار، شکنجه یا سایر اشکال رفتار یا تنبیه بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، یا مخاصمات مسلحانه واقع شده است، تسریع گردد. بهبود و ادغام مجدد مذکور باید در محیطی صورت بپذیرد که تندرستی، عزت‌نفس و منزلت کودک را تقویت می‌کند.  به زبان ساده یعنی چه؟ماده ۳۹ معاهده حقوق کودک بیان می‌کند که کودکان و نوجوانان پس از سختی‌ها و مشکلاتی که متحمل شده‌اند، از این حق برخوردارند تا بتوانند بهبودی به دست آورده و در این راه کمک‌های لازم را دریافت کنند. این کمک‌ها شامل قربانیان موارد زیر می‌شود:- خشونت- خشونت جنسی- اهمال- هر نوع استثمار- سواستفاده- شکنجه- درگیری مسلحانه- قاچاق چه کمکی باید ارائه شود؟کودکان آسیب‌دیده باید کمک‌های ویژه‌ای به منظور بازیابی سلامتی جسمی و روانی خود در جهت بازگشت به جامعه دریافت کنند. در زمینه دریافت کمک نباید هیچ‌گونه تبعیضی وجود داشته باشد. کودکان و نوجوانان باید فارغ از اینکه چه کسی هستند، امکان دریافت این کمک‌ها را داشته باشند.كودكان و نوجوانان باید در محیطی بهبود یابند كه موجب عزت، سلامتی و احترام به آن‌ها شود. نظرات آن‌ها در مورد نوع كمكی كه دریافت می‌كنند باید در نظر گرفته شود، و کمک باید با در نظر گرفتن منافع عالیه آن‌ها ارائه شود.اگر جرمی علیه کودک یا نوجوانی اتفاق افتاده باشد،‌ به عنوان بخشی از کمک‌هایی که دریافت می‌کنند باید از آن‌ها به عنوان یک قربانی حمایت شود. آن‌ها باید در عین حال که احساس امنیت می‌کنند، از امنیت نیز برخوردار باشند.مواد مرتبطماده ۳۹ با بسیاری از مواد معاهده حقوق کودک ارتباط تنگاتنگی دارد. از جمله:- ماده ۲ (عدم تبعیض)- ماده ۳ (منافع عالیه کودک)- ماده ۶ (حیات، رشد و نمو)- ماده ۱۲ (احترام به نظرات کودک)- ماده ۱۹ (محافظت در برابر هر نوع خشونت)- ماده ۲۲ (کودکان پناهنده)- ماده ۳۲ (کودک کار)- ماده ۳۳ (سومصرف مواد مخدر)- ماده ۳۴ (استثمار جنسی)- ماده ۳۵ (آدم‌ربایی، فروش و قاچاق)- ماده ۳۶ (دیگر اَشکال استثمار)- ماده ۳۷ (بازداشت و مجازات)- ماده ۳۸‌ (جنگ و درگیری‌های مسلحانه)- ماده ۴۰ (عدالت برای نوجوانان)* همچنین پروتکل الحاقی به معاهده حقوق کودک در مورد خرید و فروش کودکان، خودفروشی کودکان و هرزه‌نگاری کودکان، و نیز پروتکل الحاقی به معاهده حقوق کودک در مورد به‌كارگيری کودکان در مناقشات مسلحانه ✳️ عکس: کمیسیونر کودکان و نوجوانان اسکاتلندکانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر @DhrcIran