ماده چهل و یکم: احترام به استانداردهای برتر ملی  اعلامیه چه می‌گوید؟مفاد پیمان‌نامه حاضر تأثیری بر قوانینی که در جهت تحقق حقوق کودک مؤثرتر هستند، و ممکن است جزو موارد زیر باشند، نخواهد داشت: الف) قوانین کشور عضو، یا ب) قوانین بین‌المللی لازم‌الاجرا در آن کشور  به زبان ساده یعنی چه؟ماده ۴۱ معاهده حقوق کودک تاکید می‌کند در صورتی که قوانین موجود در یک کشور در مقایسه با مواد این معاهده، چتر حمایتی و حفاظتی گسترده‌تر برای حقوق کودکان فراهم می‌آورند، ‌باید بر همان قوانین تکیه کرد.  نکته ۱: این معاهده محدودکننده حقوق کودکان و نوجوانان نیست. در همین راستا، کشورها آزادند تا حقوقی بیش‌تر از آنچه که در معاهده بیان شده، ‌به تصویب رسانند. اما نکته مهم این است که کشورها نمی‌توانند حقوق ذکر شده در معاهده را نادیده بگیرند.  نکته ۲: لازم به ذکر است که حقوق بیان شده در معاهده حقوق کودک،‌ پایه‌ای برای دولت‌ها خواهد بود تا بر اساس آن تصمیم بگیرند و عمل کنند. حقوق بیان شده در معاهده حقوق کودک،‌ اهداف نهایی نیستند؛ بلکه نیازهایی حداقلی‌اند که کودکان و نوجوانان برای یک زندگی ایمن و شاد به آن‌ها نیاز دارند. ✳️ عکس: کمیسیونر کودکان و نوجوانان اسکاتلندکانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر @DhrcIran