ماده‌های ۴۳ تا ۵۴: اقدامات اجرایی  به زبان ساده یعنی چه؟در این مواد، اقدامات دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی مانند یونیسف، به منظور اطمینان از رعایت حقوق کودکان مورد بحث قرار گرفته است. در این راستا راهکارهایی از جمله: همکاری با کمیته حقوق کودک، الزام به ارائه گزارش از سوی کشورهای عضو و همکاری با آژانس‌ها و دیگر نهادهای سازمان ملل متحد ارائه شده است.  نکته ۱: کمیته حقوق بشر وظیفه فراهم آوردن مکانیزم‌های بین‌المللی برای نظارت بر روند اعمال معاهده حقوق کودک از سوی کشورهای عضو را به عهده دارد. این وظیفه از طریق بررسی گزارش‌های اولیه و دوره‌ای کشورهای عضو و با همکاری دیگر نهادهای حقوق بشری، آژانس‌ها و نهادهای سازمان ملل متحد در راستای حمایت و تحقق حقوق کودک انجام می‌گیرد. جلسات کمیته حقوق کودک ۳ مرتبه در سال و هر بار به مدت ۳ هفته در شهر ژنو سوئیس برگزار می‌شود.  نکته ۲: گزارش‌های کشورهای عضو باید به صورت منظم و در بازه‌های زمانی مشخص به کمیته حقوق کودک ارائه شود:- گزارش اولیه:‌ طی ۲ سال اول پس از اجرایی‌شدن معاهده از سوی کشور عضو- گزارش دوره‌ای:‌ هر ۵ سال یک‌مرتبه  نکته ۳: در ماده ۵۱ تاکید شده است در صورتی که حق تحفظ کشورهای عضو بر هر یک از مواد این معاهده خلاف هدف و مقصود پیمان‌نامه حاضر باشد،‌ مورد قبول نخواهد بود. ✳️ عکس: کمیسیونر کودکان و نوجوانان اسکاتلندکانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر @DhrcIran