ملت ایران سوگوار یکی دیگر از فرزندان خود است. محمدرضا شجریان، هنرمندی که نماد تعهد و پایبندی به ارزشهای والای انسانی بود و در دوران تاریک میهن ترجیح داد کنار مردم باقی بماند، دیگر در میان ما نیست.کانون مدافعان حقوق بشر، فراغ خسرو آواز ایران را به خانواده و بستگان وی و تمامی ملت ایران تسلیت می گوید و امیدوار است روش و منش محمدرضا شجریان که نوید بخش آزادی و آزادگی است برقرار و مستحکم باقی بماند.

  کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر @DhrcIran