با افزایش اعتراضات کارگری همزمان با وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی در ایران، کانون مدافعان حقوق‌بشر با انتشار بیانیه‌ای از مطالبات کارگران ایران حمایت کرد.کانون مدافعان حقوق‌بشر ضمن اشاره به سرکوب و کشتار مردم طی اعتراضات مسالمت آمیز از سوی جمهوری اسلامی، فشار بر کارگران ایران را محکوم کرد. در ادامه این بیانیه آمده است جلوگیری از شکل‌گیری نهادهای مستقل کارگری نقض صریح قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق‌بشر است و جمهوری اسلامی با ایجاد خانه‌ها و تشکل‌های کارگری وابسته سعی در به انحراف کشیدن مطالبات اساسی کارگران دارد. در پایان کانون مدافعان حقوق‌بشر حمایت خود را از تشکل‌یابی مستقل کارگران و پیگیری حقوق آنها اعلام کرد.  ✳️ متن کامل بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر را در ادامه بخوانید: کارگران زحمتکش ایران در کنارتان می ایستیم  امروز وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ایران به خاطر سیاست‌ها و فساد سیستماتیک حکومتی به مرحله‌ای رسیده که طبق امار بیش از۳۵ درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. اعتراضات معیشتی و مطالبه‌ی حق حیات توأم با کرامت انسانی از سوی مردم نیز، پاسخی جز کشتار، سرکوب و زندان نگرفته است. در این میان، طبقه کارگر همزمان تحت خصوصی سازی، مقررات زدایی، دستمزد زیر خط فقر، حقوق معوقه و نداشتن حق تشکل یابی مستقل توسط حکومت ایران سرکوب می گردد. کانون مدافعان حقوق‌بشر حمایت کامل خود را از مطالبات کارگران ایران اعلام داشته و سرکوب و فشار بر کارگران را محکوم می‌نماید. تاکید می کنیم ایران با نقض اصول مصرح قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق‌بشر به طور هدفمند و سیستماتیک مانع شکل گیری نهادهای مستقل کارگری شده و با ایجاد خانه‌ها و تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت و جریان سازی‌های موازی حکومتی سعی در به انحراف کشیدن مطالبات اساسی کارگران دارد.  ما ضمن حمایت صریح از تشکل‌یابی مستقل کارگران اعلام می‌کنیم که به عنوان یک نهاد حقوق‌بشری برای دستیابی به حقوق کارگران زحمتکش، کنارشان می‌ایستیم.  کانون مدافعان حقوق بشرنهم دی ماه ۱۳۹۹