کانون مدافعان حقوق بشر در راستای برنامه‌های آموزشی خود به منظور آگاهی‌بخشی و توانمندسازی، تلاش دارد به صورت هفتگی مواد مختلف پیمان‌نامه «حقوق افراد دارای معلولیت» را به زبان ساده برای تمامی مخاطبان منتشر کند. انتشار پیمان‌نامه حقوق افرادی دارای معلولیت به زبان ساده تلاشی در راستای اطمینان از آگاهی تمامی افراد جامعه از این حقوق است. این سند حاصل کار گروهی و کوشش افراد گوناگون از سراسر دنیا است. قصد آنها از این کار فرآهم آوردن امکان تحصیل، اشتغال و زندگی شاد و پویا برای افراد دارای معلولیت در جامعه بوده است. پیمان‌نامه مجموعه‌ای از حقوق برای کودکان و بزرگسالان دارای معلولیت را فهرست کرده و قوانینی را برای اعمال آنها نیز وضع کرده است و هر کشوری که به این پیمان‌نامه می‌پیوندد موافقت خود را در پیگیری و اجرای این قوانین اعلام می کند. هدف این برنامه آموزشی آشنایی مخاطبان با پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق معلولین است و میزان هماهنگی و یا ناسازگاری قوانین جمهوری اسلامی با آن در مجموعه دیگری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. کانون مدافعان حقوق‌بشر پیشتر در قالب همین برنامه آموزشی، جزوه «حقوق متهم» و کتاب «پیمان‌نامه حقوق کودک به زبان ساده» را منتشر کرده است. در مورد پیمان‌نامه پیمان‌نامه حقوق افراد دارای معلولیت ، برخورداری هر فرد از حقوق برابر و احترام به این حقوق از سوی همگان را به رسمیت شناخته است. این مساله کمک می‌کند تا نسبت به حمایت کامل قوانین و مقررات موجود در یک کشور از حقوق افراد دارای معلولیت اطمینان حاصل کنیم.  این پیمان‌نامه دولت‌ها و خانواده‌ها را در مورد چگونگی کمک به افراد دارای معلولیت به منظور دستیابی به حقوقشان، راهنمایی می کند. منظور از «حق» چیست؟ شاید اولین سوالی که در این رابطه به ذهن ما برسد این است که منظور از «حق» چیست؟ درواقع «حق» چیزهایی که هر انسانی برای برخورداری از یک زندگی مناسب و شایسته باید داشته و یا قادر به انجام آن باشد. تمام انسانها از حقوق یکسانی برخوردار هستند، فارغ از اینکه دارای معلولیت باشند یا نباشند. تمامی حقوق به یک اندازه دارای اهمیت هستند. 
بعضی افراد برای اینکه در مسیر رسیدن به اهداف خود در زندگی در شرایط برابر با دیگران قرار بگیرند نیازمند شرایط و حمایت های ویژه ای هستند، مانند پیمان نامه حقوق افراد دارای معلولیت که به این افراد به منظور برخورداری از همه امکانات موجود در جامعه و بهره‌مند شدن از تمام حقوقشان کمک می کند.