ماده یازدهم پیمان‌نامه به حمایت از معلولان در وضعیت‌هاي مخاطره آمیز و فوریت‌های انسانی می‌پردازد و منظور از آن شرایطی است که امنیت، سلامت، آرامش و رفاه افراد دارای معلولیت مورد تهدید قرار می‌گیرد.وقوع درگیری مسلحانه در یک منطقه یا کشور، بحران انسانی ناشی از خشکسالی و قحطی و بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله و طوفان از جمله وضعیت‌های مخاطره آمیز و فوریت‌های انسانی هستند. در هنگام بروز بحران، افراد دارای معلولیت، به عنوان افراد آسیب‌پذیر در معرض تهدیدهای بسیاری قرار خواهند گرفت. بر همین اساس دولتها وظیفه دارند با فرآهم آوردن چتر ویژه حمایتی، از حقوق این افراد حمایت کنند.طبق ماده یازده پیمان‌نامه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت کشورها موافقت می‌کنند که به سایر پیمان‌نامه‌ها و قراردادهایی که در مورد جنگ یا حقوق‌بشر امضا کرده‌اند، احترام خواهند گذاشت. 

 کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر @DhrcIran