بر اساس ماده ۱۹، کشورها باید اطمینان حاصل کنند که افراد دارای معلولیت در مورد روش زندگی خود و نیز مشارکت در جامعه، از حق انتخاب برابر با دیگر افراد برخوردار باشند. افراد دارای معلولیت مانند دیگر افراد در جامعه می‌توانند انتخاب کنند که:

- کجا زندگی کنند

- با چه‌کسی زندگی کنند

- چطور زندگی کنند

- خلاف میل خود و به اجبار در مکان‌های از پیش تعیین شده (مانند آسایشگاه معلولین) نگهداری نشوند

- از خدمات کمکی در امور شخصی، کارهای خانه و نیز فعالیت‌هایی که به افراد معلول کمک می‌کند تا در جامعه خود فعال بوده و مشارکت داشته باشند، برخوردار باشند

- از تمام خدمات عمومی جامعه مانند دیگران بهره‌مند شوند. 

کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر@DhrcIran