ماده ۲۱ پیمان‌نامه در زمینه آزادی بیان و عقیده و دسترسی به اطلاعات تاکید می‌کند که کشورهای امضا کننده باید از بهره‌مند شدن افراد دارای معلولیت از حق تبادل اطلاعات و آزادی بیان،‌ مانند دیگران مطمئن شوند.این مسئله شامل موارد زیر است:

- فراهم‌آوردن اطلاعات به صورت آسان‌خوان برای افرادی از جمله با عقب‌ماندگی ذهنی، مشکلات ویژه یادگیری، نارسایی‌های زبان و گفتار، آسیب‌های شنوایی، آسیب‌های بینایی، نارسایی‌های حرکتی به صورت درشت‌نویسی، ساده‌نویسی، کوتاه‌نویسی، صوتی و موارد این‌چنینی

- فراهم‌آوردن اطلاعات به صورت زبان اشاره و خط بریل

- تشویق کسب و کارها و سازمان‌هایی که خدمات عمومی ارائه می‌کنند برای فراهم‌آوردن خدمات دسترسی‌پذیر برای افراد داری معلولیت

- تشویق رسانه‌ها به منظور امکان دسترسی‌پذیر بودن اطلاعات آن‌ها برای افراد دارای معلولیت

- به رسمیت شناختن و حمایت از زبان اشاره.

کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر @DhrcIran