در ادامه شکایت فعالان اجتماعی و سیاسی که سابقه زندان و حبس در «سلول انفرادی» را داشته‌اند، ۵ زندانی عقیدتی و سیاسی محبوس در زندان سنندج نیز شکایت خود علیه «شکنجه سفید» را ثبت کردند.محمود صادقی، حیدر قربانی، حسین کمانگر، اکبر گویلی و حبیب لطیفی زندانیان سیاسی سنندج، هم‌زمان با روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه شکایت خود علیه آمران و عاملان حبس خود در سلول انفرادی را در دفتر زندان ثبت کردند. پیشتر هم ۱۷ نفر از زندانیان سیاسی در زندان‌های اوین و رجایی‌شهر شکایت خود در این زمینه را ثبت کرده بودند.موج شکایت علیه سلول انفرادی از اسفند سال گذشته آغاز شد که ««نرگس محمدی» سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و گروهی از زندانیان سابق با ثبت شکایت به مراجع قضایی، خواهان مجازات عاملان و آمران و صادرکنندگان بازداشت و نگهداری‌شان در سلول‌های انفرادی شدند. چهارمین نوبت و تازه‌ترین شکایت‌ها نیز شنبه گذشته در روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه توسط چند نفر از زندانیان سابق صورت گرفت. کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر @DhrcIran