بنا به گزارش رسیده به کانون مدافعان حقوق‌بشر، «محمد نجفی» وکیل دادگستری محبوس در زندان شازند استان مرکزی، با پرونده‌سازی جدیدی در طول دوران محکومیت خود مواجه و اخیرا تفهیم اتهام شده است. این وکیل و فعال حقوق بشر ۵ روز پیش توسط بازپرس شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اراک به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام تفهیم اتهام شد.محمد نجفی در این جلسه از حق سکوت خود استفاده کرده و به سوالات بازپرس جوابی نداد. بازپرس نیز پس از تفهیم اتهام و اخذ دفاع آخر، برای او در این پرونده قرار کفالت صادر کرد. نهادهای امنیتی در همکاری با دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تلاش دارند با گشودن پرونده‌ای تازه و محاکمه دوباره این وکیل زندانی، زمینه اذیت و آزار بیشتر و فشار مضاعف بر او را فراهم کنند.محمد نجفی روز دوشنبه ٣١ خرداد نیز مورد بازپرسی قرار گرفته و اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام از طريق تهيه فيلم مبنی بر تحريم انتخابات، همچنين امضای نامه ٢٣١ نفره با مضمون تحريم انتخابات و الغای قانون اساسی و عزل رهبری به او ابلاغ شده بود.کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر @DhrcIran