ماده ۲۷ پیمان‌نامه به حق اشتغال افرادی دارای معلولیت می‌پردازد. بر اساس این ماده کشورها تلاشهای بیشتری برای اشتغال افراد معلول انجام خواهند داد و از طریق موارد زیر به انجام این کار کمک خواهند کرد: وضع قوانینی که تضمین می‌کند با افراد معلول در محل کار به طور یکسان و منصفانه رفتار شود. اطمینان از داشتن حقوق و قوانین شغلی و درآمد برابر برای افراد معلول. اطمینان از اینکه افراد معلول مانند دیگران از حق عضویت داشتن در اتحادیه برخوردار هستند. اطمینان از اینکه افراد معلول می‌توانند در برنامه‌ها و آموزش‌های شغلی شرکت کنند. کمک به افراد معلول برای یافتن و حفظ شغل و همچنین به دست آوردن مشاغل بهتر. کمک به افراد معلول برای راه اندازی کسب و کار خود. استخدام افراد دارای معلولیت در مشاغل دولتی و یا در مکانهایی مانند شوراها و بیمارستان‌ها. کمک به شرکت‌ها و مشاغل خصوصی به منظور اشتغالزایی برای افراد معلول. اطمینان از داشتن مکان‌هایی با امکانات مناسب برای اشتغال افراد معلول. اطمینان از اینکه افراد معلول می توانند استعداد خود را در انجام کار امتحان کنند. کمک به افراد دارای معلولیت برای بازگشت به کار. کشورها باید اطمینان حاصل کنند که افراد معلول مجبور به انجام کارهای بدون مزد نیستند.  کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق‌بشر @DhrcIran