ماده ۳۵ پیمان‌نامه به رویه دریافت گزارش عملکرد از کشورهای عضو پیمان‌نامه می‌پردازد. بر اساس این ماده هر کشور موظف است گزارش عملکرد خود را طی ۲ سال اول پیوستن به پیمان‌نامه برای کمیته حقوق افراد دارای معلولیت ارسال کند. پس از نخستین گزارش، کشورها هر ۴ سال یکبار به صورت منظم اقدام به این کار خواهند کرد، به علاوه در صورت درخواست کمیته آنها موظف به ارسال گزارش‌های بیشتر خواهند بود.   کمیته تصمیم خواهد گرفت که کشورها چه اطلاعاتی را باید در گزارش‌های خود قرار دهند. گزارش‌ها همچنین می‌توانند در مورد مواردی باشند که حقوق افراد معلول را تحت تاثیر قرار می‌دهند. کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق‌بشر @DhrcIran