ماده ۴۰ پیمان‌نامه در مورد برگزاری جلسات منظم کشورهای عضو به منظور بررسی موضوعات مرتبط با پیمان‌نامه است. نخستین جلسه ۶ ماه پس از اجرایی شدن پیمان‌نامه برگزار می‌شود و جلسات بعدی از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد هر دو سال یکبار و یا براساس تصمیم گرفته شده در جلسات تشکیل می‌شود. براساس ماده ۴۱ پیمان‌نامه، تمامی اسناد و مدارک از جمله گزارش و اطلاعات کشورها نزد دبیرکل سازمان ملل متحد نگهداری می‌شود. براساس ماده ۴۲، کشورها می‌توانند از تاریخ ۳۰ مارچ سال ۲۰۰۷ (برابر با ۱۰ فروردین ماه ۱۳۸۶) در مقر اصلی سازمان ملل متحد واقع در نیویورک این پیمان‌نامه را امضا کنند. ماده ۴۳ بیان می‌کند، کشورهایی که این توافقنامه را امضا کرده‌اند تصمیم می‌گیرند که چه زمانی به درستی به آن بپیوندند. این زمانی است که مواد پیمان‌نامه در آن کشورها اجرایی می‌شود. کشورهای دیگری که آن را امضا نکرده‌اند همچنان می‌توانند به پیمان‌نامه بپیوندند. کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق‌بشر @DhrcIran