خانم میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحداحتراماً،در حالی ‌که وضعیت حقوق‌بشر ایران رو به وخامت گذاشته ‌است، جمهوری‌اسلامی ایران سال‌هاست از دادن اجازه ورود به گزارشگر ویژه حقوق‌بشر خودداری کرده و حاضر به شفافیت در این مورد نیست. در چنین شرایطی موافقت شده که نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی آسیب تحریم‌ها به ایران سفر کند و طبیعتاً چنین سفری بنا به درخواست جمهوری اسلامی صورت گرفته‌است. جمهوری اسلامی در تلاش است تا گسترش فقر در ایران را ناشی از تحریم‌ها جلوه دهد، حال آن‌ که فساد اداری سیستماتیک در ایران و اختلاس‌های کلان و همچنین سیاست‌های غلط حکومت در چهل سال گذشته را نمی‌توان به فراموشی سپرد.بنابراین خواهشمندم از کلیه امکانات و اختیارات قانونی خود استفاده کنید تا سفر نماینده ویژه بررسی آسیب تحریم‌ها را موکول به اجازه ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر نمایند تا هر دو متفقاً به ایران سفر کرده و نمائی کامل  از وقایع درون کشور جهت قضاوت مقامات بین‌المللی ارائه دهند. رئیس کانون مدافعان حقوق بشرشیرین عبادیدوم اردیبهشت ۱۴۰۱ رونوشت بهدبیر کل محترم سازمان ملل متحد            آقای جاوید رحمان ، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران