شيرين‎ ‎عبادي‎ ‎وکيل‎ ‎دادگستري‎ ‎و‎ ‎فعال‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎با‎ ‎حضور‎ ‎در‎ ‎سمينار "چالش‎ ‎هاي‎ ‎مدافعان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎در‎ ‎ايران"‏‎ ‎که‎ ‎دوشنبه‎ ‎بيستم‎ ‎خرداد‎ ‎در‎ ‎مقر‎ ‎شوراي‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎سازمان‎ ‎ملل‎ ‎در‎ ‎ژنو‎ ‎برگزار‎ ‎شد‎ ‎به‎ ‎موارد‎ ‎نقض‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎در‎ ‎ايران‎ ‎پرداخت‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎ايده‎ ‎تهديد‎ ‎نظامي‎ ‎و‎ ‎همچنين‎ ‎خودداري‎ ‎مقامات‎ ‎جمهوري‎ ‎اسلامي‎ ‎از‎ ‎حضور‎ ‎گزارشگران‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎سازمان‎ ‎ملل‎ ‎در ايران‎ ‎انتقاد‎ ‎کرد.‏‎ ‎در‎ ‎سمينار ژنو، فدراسيون‎ ‎بين‎ ‎المللي‎ ‎جامعه‎ ‎هاي‎ ‎حقوق‎ ‎بشر، ديده‎ ‎بان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎و‎ ‎کمپين‎ ‎بين‎ ‎المللي‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎در‎ ‎ايران‎ ‎نيز‎ ‎شرکت‎ ‎داشتند. اين‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎را‎ ‎مي‎ ‎خوانيد.

‎ ‎‎‎درنشست‎ ‎وضعيت‎ ‎مدافعان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎درژنو‎ ‎چه‎ ‎مباحثي‎ ‎مطرح‎ ‎شد‎ ‎و‎ ‎چه‎ ‎نتايجي‎ ‎از‎ ‎آن‎ ‎حاصل‎ ‎شد؟‎ ‎‎ ‎
در‎ ‎ژنو‎ ‎کنفرانسي‎ ‎با‎ ‎حضور‎ ‎نماينده‎ ‎فدراسيون‎ ‎بين‎ ‎المللي‎ ‎جامعه‎ ‎هاي‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎يعني‎ ‎آقاي‎ ‎دکترعبدالکريم‎ ‎لاهيجي،‎ ‎نماينده‎ ‎کمپين‎ ‎بين‎ ‎المللي‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎درايران‎ ‎آقاي‎ ‎هادي‎ ‎قائمي‎ ‎و‎ ‎نماينده‎ ‎سازمان‎ ‎ديده‎ ‎بان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎برگزار‎ ‎شده‎ ‎بود. از‎ ‎ايران‎ ‎من‎ ‎وخانم‎ ‎نرگس‎ ‎محمدي‎ ‎شرکت‎ ‎کرديم. دراين‎ ‎جلسه‎ ‎مباحث‎ ‎مختلفي‎ ‎در‎ ‎زمينه‎ ‎نقض‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎درايران‎ ‎از‎ ‎سوي‎ ‎سخنرانان‎ ‎مطرح‎ ‎شد. هنگام‎ ‎پرسش‎ ‎وپاسخ‎ ‎نماينده‎ ‎دولت‎ ‎کانادا‎ ‎و‎ ‎همچنين‎ ‎نماينده‎ ‎دولت‎ ‎فرانسه‎ ‎وچند‎ ‎خبرنگار‎ ‎ديگر‎ ‎سوالاتي‎ ‎مطرح‎ ‎کردند. ‏‎ ‎
‎ ‎‎‎آيا‎ ‎از‎ ‎سوي‎ ‎دولت‎ ‎ايران‎ ‎هم‎ ‎کسي‎ ‎در‎ ‎اين‎ ‎نشست‎ ‎حضور‎ ‎داشت؟‎ ‎
فردي‎ ‎از‎ ‎نمايندگي‎ ‎دولت‎ ‎جمهوري‎ ‎اسلامي‎ ‎ايران‎ ‎در‎ ‎جلسه‎ ‎حضور‎ ‎داشت‎ ‎و‎ ‎عنوان‎ ‎مي‎ ‎کرد‎ ‎که‎ ‎حضور‎ ‎او‎ ‎جنبه‎ ‎فردي‎ ‎دارد‎ ‎ونه‎ ‎دولتي. وي‎ ‎مطالبي‎ ‎در‎ ‎رد‎ ‎حرف‎ ‎هايي‎ ‎که‎ ‎زده‎ ‎شد‎ ‎مطرح‎ ‎کرد. ‏‎ ‎ازجمله‎ ‎من‎ ‎درسخنانم‎ ‎اشاره‎ ‎کردم‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎علت‎ ‎گراني‎ ‎مردم‎ ‎در‎ ‎ايران‎ ‎فقير‎ ‎تر‎ ‎شده‎ ‎اند‎ ‎و‎ ‎طبق‎ ‎گزارش‎ ‎رسمي‎ ‎دولتي‎ ‎ايران‎ ‎حدود‎ ‎پنج‎ ‎ميليون‎ ‎نفر‎ ‎زير‎ ‎خط‎ ‎فقر‎ ‎زندگي‎ ‎مي‎ ‎کنند‎ ‎و‎ ‎ايشان‎ ‎بر‎ ‎اين‎ ‎اعتقاد‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎وضعيت‎ ‎اقتصادي‎ ‎در‎ ‎ايران‎ ‎به‎ ‎صورتي‎ ‎که‎ ‎عنوان‎ ‎کردم‎ ‎نيست‎ ‎و‎ ‎مردم‎ ‎در‎ ‎رفاه‎ ‎مادي‎ ‎به‎ ‎سر‎ ‎مي‎ ‎برند‎ ‎و‎ ‎ساير‎ ‎کشور‎ ‎ها‎ ‎هم‎ ‎مرتکب‎ ‎نقض‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎شده‎ ‎اند. ‏‎ ‎
‎ ‎‎‎به‎ ‎صورت‎ ‎خاص‎ ‎چه‎ ‎مواردي‎ ‎از‎ ‎نقض‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎مورد‎ ‎نظرشما‎ ‎بود؟‎ ‎
ازجمله‎ ‎مباحثي‎ ‎که‎ ‎مطرح‎ ‎کردم‎ ‎اعتراض‎ ‎به‎ ‎اعدام‎ ‎افراد‎ ‎کمتر‎ ‎از‎ ۱۸ ‎سال‎ ‎بود. جاي‎ ‎تاسف‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎دنيا‎ ‎فقط‎ ‎سه‎ ‎کشور‎ ‎از‎ ‎جمله ايران‏‎ ‎اعدام‎ ‎افراد‎ ‎کمتر‎ ‎از‎ ۱۸ ‎سال‎ ‎را‎ ‎دارند. يکي‎ ‎ديگر‎ ‎از‎ ‎موضوعاتي‎ ‎که‎ ‎توسط‎ ‎دکتر‎ ‎لاهيجي ‏مطرح‎ ‎شد‎ ‎پرداختن‎ ‎به‎ ‎اعدام‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎متاسفانه‎ ‎ايران‎ ‎دومين‎ ‎درصد‎ ‎اعدام‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎جهان‎ ‎دارد. خانم‎ ‎محمدي نيز‏‎ ‎در‎ ‎زمينه‎ ‎وضعيت‎ ‎کارگران‎ ‎و‎ ‎معلمان‎ ‎صحبت‎ ‎کردند. ‏‎ ‎در‎ ‎انتها‎ ‎من‎ ‎عنوان‎ ‎کردم‎ ‎که‎ ‎دراين‎ ‎جلسه‎ ‎قرار‎ ‎بود‎ ‎آقاي‎ ‎عبدالفتاح‎ ‎سلطاني‎ ‎حضور‎ ‎داشته‎ ‎باشند. اما‎ ‎متاسفانه‎ ‎علي‎ ‎رغم‎ ‎اينکه‎ ‎ازکليه‎ ‎اتهامات‎ ‎وارده‎ ‎تبرئه‎ ‎شده‎ ‎اند،‎ ‎هنوز‎ ‎ممنوعيت‎ ‎خروج‎ ‎از‎ ‎کشور‎ ‎ايران‎ ‎رفع‎ ‎نشده‎ ‎است. ‏‎ ‎‎ ‎
‎‎بالاخره‎ ‎تکليف‎ ‎حضور‎ ‎گزارشگران‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎سازمان‎ ‎ملل‎ ‎درايران‎ ‎به‎ ‎کجا‎ ‎رسيد؟‎ ‎آيا‎ ‎اين‎ ‎گزارشگران‎ ‎خواهند‎ ‎توانست‎ ‎براي‎ ‎ارائه‎ ‎گزارش‎ ‎خود‎ ‎به‎ ‎ايران‎ ‎سفرکنند؟‎ ‎
دولت‎ ‎ايران‎ ‎اجازه‎ ‎بازديد‎ ‎براي‎ ‎گزارشگران‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎صادر‎ ‎نکرده‎ ‎است. به‎ ‎همين‎ ‎جهت‎ ‎نام‎ ‎ايران‎ ‎همرديف‎ ‎ترکمنستان‎ ‎وبرمه‎ ‎مشاهده‎ ‎مي‎ ‎شود‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎گزارشگران‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎ويزاي‎ ‎ورود‎ ‎نداده‎ ‎اند. طبق‎ ‎تصميمي‎ ‎که‎ ‎درمجمع‎ ‎عمومي‎ ‎سازمان‎ ‎ملل‎ ‎درسال‎ ‎گذشته‎ ‎اتخاذ‎ ‎شد،‎ ‎آقاي‎ ‎دبيرکل‎ ‎سازمان‎ ‎ملل‎ ‎بايد‎ ‎امسال‎ ‎براي‎ ‎مجمع‎ ‎عمومي‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎سپتامبر‎ ‎برگزار‎ ‎مي‎ ‎شود، گزارشي‎ ‎در‎ ‎زمينه‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎در ايران‎ ‎تهيه‎ ‎کند‎ ‎وامکان‎ ‎تهيه‎ ‎گزارش،‎ ‎بدون‎ ‎بازديد‎ ‎گزارشگران‎ ‎سازمان‎ ‎ملل‎ ‎متحد‎ ‎از اين کشور‏‎ ‎مقدور‎ ‎نيست. درخواست‎ ‎کليه‎ ‎شرکت‎ ‎کنندگان‎ ‎در‎ ‎نشست‎ ‎آن‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎دولت‎ ‎ايران‎ ‎اجازه‎ ‎ورود‎ ‎به‎ ‎گزارشگران‎ ‎سازمان‎ ‎ملل‎ ‎متحد‎ ‎بدهد. ‏‎ ‎‎ ‎
‎‎آخرين‎ ‎بار‎ ‎که‎ ‎اين‎ ‎گزارشگران‎ ‎به‎ ‎ايران‎ ‎آمدند‎ ‎چه‎ ‎زماني‎ ‎بود؟‎ ‎
چند‎ ‎سال‎ ‎قبل‎ ‎درزمان‎ ‎آقاي‎ ‎خاتمي‎ ‎گزارشگربازداشت‎ ‎هاي‎ ‎خودسرانه‎ ‎به‎ ‎ايران‎ ‎آمدند‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎زندان‎ ‎اوين‎ ‎بازديد‎ ‎کردند‎ ‎وهمچنين‎ ‎گزارشگر‎ ‎مخصوص‎ ‎آزادي‎ ‎بيان‎ ‎وگزارشگر‎ ‎مخصوص‎ ‎حقوق‎ ‎زن. اما‎ ‎الان‎ ‎حدود‎ ‎دو‎ ‎سال‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎گزارشگران‎ ‎اجازه‎ ‎وردو‎ ‎به‎ ‎ايران‎ ‎داده‎ ‎نمي‎ ‎شود. ‏‎ ‎
‎ ‎‎‎تبعات‎ ‎اينکه‎ ‎اجازه‎ ‎نمي‎ ‎دهد‎ ‎گزارشگران‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎وارد‎ ‎ايران‎ ‎بشود‎ ‎چيست؟‎ ‎
مسلما‎ ‎تبعات‎ ‎خوبي‎ ‎دربرندارد. ‏‎ ‎زيرا‎ ‎وقتي‎ ‎کشوري‎ ‎اجازه‎ ‎بازديد‎ ‎نمي‎ ‎دهد‎ ‎اينطور‎ ‎تلقي‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎ ‎که‎ ‎مطلبي‎ ‎براي‎ ‎پنهان‎ ‎کردن‎ ‎وجود‎ ‎دارد. ‏‎ ‎
‎ ‎‎‎گفتيد‎ ‎يکي‎ ‎از‎ ‎افراد‎ ‎دولتي‎ ‎در جلسه‎ ‎ژنو‎ ‎به‎ ‎رد برخي‎ ‎مطالبي‎ ‎که‎ ‎گفتيد‎ ‎پرداختند. چه‎ ‎مواردي‎ ‎ديگري‎ ‎ازطرف‎ ‎وي‎ ‎مطرح‎ ‎شد؟‎ ‎
اعتقاد‎ ‎ايشان‎ ‎اين‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎نقض‎ ‎حقوق‎ ‎بشردر‎ ‎همه‎ ‎کشورها‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎درکانادا‎ ‎و‎ ‎کشورهاي‎ ‎اروپايي‎ ‎وجود‎ ‎دارد‎ ‎و‎ ‎چرا‎ ‎من‎ ‎به‎ ‎آنها‎ ‎اعتراض‎ ‎نمي‎ ‎کنم. من‎ ‎به‎ ‎آنها‎ ‎متذکر‎ ‎شدم‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎مهمترين‎ ‎نطقم‎ ‎يعني‎ ‎نطقي‎ ‎که‎ ‎هنگام‎ ‎گرفتن‎ ‎جايزه‎ ‎نوبل‎ ‎ايراد‎ ‎کردم‎ ‎من‎ ‎به‎ ‎زندان‎ ‎گوانتانامو‎ ‎اعتراض‎ ‎کردم. بنابراين‎ ‎من‎ ‎به‎ ‎نقض‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎در‎ ‎همه‎ ‎جا‎ ‎اعتراض‎ ‎مي‎ ‎کنم‎ ‎اما‎ ‎آن‎ ‎جلسه،‎ ‎جلسه‎ ‎اي‎ ‎خاص‎ ‎براي‎ ‎رسيدگي‎ ‎به‎ ‎وضعيت‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎در‎ ‎ايران‎ ‎بود‎ ‎در‎ ‎نتيجه‎ ‎من‎ ‎فقط‎ ‎آن‎ ‎موضوع‎ ‎را‎ ‎مطرح‎ ‎کردم.‏‎ ‎

‎ ‎‎‎شما در مسافرت اخيرتان به اروپا، در‎ ‎مجمع‎ ‎بين‎ ‎المللي‎ ‎رسانه‎ ‎در‎ ‎شهر‎ ‎بن نيز شرکت کرديد. اين مجمع ‏‎ ‎به‎ ‎چه‎ ‎منظوري‎ ‎برگزار‎ ‎مي‎ ‎شد‎ ‎و‎ ‎چه‎ ‎مباحثي‎ ‎با‎ ‎حضور‎ ‎شما‎ ‎مورد بررسي‎ ‎قرارگرفت؟‎ ‎
اين‎ ‎فورم‎ ‎به‎ ‎دعوت‎ ‎دويچه‎ ‎وله‎ ‎راديو‎ ‎آلمان‎ ‎و‎ ‎درشهر‎ ‎بن‎ ‎با‎ ‎حضورهشتصد‎ ‎نفر‎ ‎از‎ ‎مديران‎ ‎مسوول‎ ‎و‎ ‎خبرنگاران‎ ‎از‎ ‎سراسر‎ ‎جهان‎ ‎برگزار‎ ‎شد. سخنران‎ ‎اصلي‎ ‎من‎ ‎بودم‎ ‎که‎ ‎درزمينه‎ ‎آزادي‎ ‎بيان‎ ‎صحبت‎ ‎کردم‎ ‎وبه‎ ‎شقوق‎ ‎مختلف‎ ‎سانسور‎ ‎پرداختم و تاکيد کردم که سانسور‎ ‎دونوع‎ ‎است، پنهان و علني.‏‎ ‎سانسور‎ ‎علني‎ ‎مثل‎ ‎سانسوري است‏‎ ‎که‎ ‎درايران‎ ‎وجود دارد‎ ‎و تا‎ ‎کتابي‎ ‎اجازه‎ ‎چاپ‎ ‎نگيرد‎ ‎هيچ‎ ‎چاپخانه‎ ‎اي‎ ‎حق‎ ‎چاپ‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎ندارد. دراين‎ ‎ارتباط‎ ‎چه‎ ‎بسا‎ ‎کتاب‎ ‎هايي‎ ‎که‎ ‎اجازه‎ ‎چاپ‎ ‎نگرفته‎ ‎اند‎ ‎يا‎ ‎به‎ ‎مولف‎ ‎ومترجم‎ ‎دستور‎ ‎داده‎ ‎شده‎ ‎که‎ ‎مطالبي‎ ‎را‎ ‎عوض‎ ‎کنند. اما‎ ‎نکته‎ ‎شگفت‎ ‎انگيز‎ ‎اين‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎براي‎ ‎کتابي‎ ‎مجوز‎ ‎چاپ‎ ‎صادر‎ ‎مي‎ ‎شود‎ ‎ولي‎ ‎دادگاه‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎قبول‎ ‎ندارد‎ ‎و‎ ‎نويسنده‎ ‎وناشر‎ ‎را‎ ‎تحت‎ ‎پيگرد‎ ‎قرار‎ ‎مي‎ ‎دهد. ‏‎ ‎‎ ‎
‎‎مثلا‎ ‎چه‎ ‎کتاب‎ ‎هايي؟‎ ‎
‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎مثال‎ ‎مي‎ ‎توانم‎ ‎به‎ ‎کتاب‎ ‎ميهماني‎ ‎حاج‎ ‎آقا‎ ‎و‎ ‎زنان‎ ‎پرده‎ ‎نشين‎ ‎اشاره‎ ‎کنم‎ ‎که‎ ‎هر‎ ‎دومجوز‎ ‎جاپ‎ ‎داشتند‎ ‎اما‎ ‎دردادگاه‎ ‎تحت‎ ‎پيگرد‎ ‎قرار‎ ‎گرفتند. ‏‎ ‎
‎ ‎‎‎آيا‎ ‎دامنه‎ ‎سانسورمحدود‎ ‎به‎ ‎اين‎ ‎موارد‎ ‎است؟‎ ‎
خير. دامنه‎ ‎سانسور‎ ‎درايران‎ ‎چند‎ ‎سالي‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎سايت‎ ‎هاي‎ ‎اينترنتي‎ ‎هم‎ ‎رسيده‎ ‎و‎ ‎تعدادي‎ ‎از‎ ‎وب‎ ‎لاگ‎ ‎ها‎ ‎وسايت‎ ‎ها‎ ‎را‎ ‎سانسور‎ ‎کرده‎ ‎اند‎ ‎و‎ ‎تعدادي‎ ‎از‎ ‎بهترين‎ ‎روزنامه‎ ‎نگاران‎ ‎ما‎ ‎ازجمله‎ ‎آقاي‎ ‎کبودوند،‎ ‎حسن‎ ‎پور‎ ‎و‎ ‎باقي‎ ‎در‎ ‎زندان‎ ‎هستند. نوع‎ ‎ديگر‎ ‎سانسور‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎آن‎ ‎سانسور‎ ‎پنهان‎ ‎گفته‎ ‎مي‎ ‎شود‎ ‎زماني‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎رسانه‎ ‎هاي‎ ‎بزرگ‎ ‎در‎ ‎انحصار‎ ‎يک‎ ‎يا‎ ‎چند‎ ‎گروه‎ ‎هستند‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎يک‎ ‎يا‎ ‎چند‎ ‎طرز‎ ‎تفکر‎ ‎خاص‎ ‎تعلق‎ ‎دارند. اين‎ ‎نوع‎ ‎سانسور مثلا‏‎ ‎در آمريکا‎ ‎ملاحظه‎ ‎مي‎ ‎شود.‏‎ ‎درآمريکا‎ ‎کسي‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎جرم‎ ‎بيان‎ ‎عقايد‎ ‎و‎ ‎يا‎ ‎نوشتن‎ ‎زندان‎ ‎نمي‎ ‎کنند. اما‎ ‎ادغام‎ ‎رسانه‎ ‎ها‎ ‎در‎ ‎يکديگر‎ ‎آنچنان‎ ‎ثروت‎ ‎و‎ ‎قدرت‎ ‎بسياري‎ ‎فراهم‎ ‎آورده‎ ‎که‎ ‎براي‎ ‎رسانه‎ ‎هاي‎ ‎مستقل‎ ‎و‎ ‎غير‎ ‎وابسته‎ ‎امکان‎ ‎رقابت‎ ‎با‎ ‎آنها‎ ‎نيست. در‎ ‎چنين‎ ‎شرايطي‎ ‎رسانه‎ ‎هاي‎ ‎مستقل‎ ‎و‎ ‎کوچک‎ ‎به‎ ‎زودي‎ ‎از‎ ‎پاي‎ ‎در‎ ‎مي‎ ‎آيند‎ ‎و‎ ‎نويسندگان‎ ‎مستقل‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎طرز‎ ‎تفکر‎ ‎صاحبان‎ ‎سرمايه‎ ‎تعلق‎ ‎ندارند‎ ‎امکان‎ ‎دسترسي‎ ‎به‎ ‎مخاطبان‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎تا‎ ‎مقدار‎ ‎زيادي‎ ‎ازدست‎ ‎مي‎ ‎دهند. ‏‎ ‎‎ ‎
‎‎بعد‎ ‎از‎ ‎آن‎ ‎سفري‎ ‎به‎ ‎لندن‎ ‎داشتيد‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎آن‎ ‎به‎ ‎موضوع‎ ‎مناقشات‎ ‎خاورميانه‎ ‎پرداختيد. چه‎ ‎برنامه‎ ‎هايي‎ ‎را‎ ‎دراين‎ ‎سفر‎ ‎دنبال‎ ‎کرديد؟‎ ‎
‎ ‎سفر‎ ‎لندن‎ ‎براي‎ ‎رونمايي‎ ‎کتاب‎ ‎حقوق‎ ‎پناهنگان‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎فارسي‎ ‎نوشته‎ ‎وچاپ‎ ‎شده‎ ‎و‎ ‎اخيرا‎ ‎از‎ ‎طريق‎ ‎کميسارياي‎ ‎عالي‎ ‎پناهنگان و توسط‎ ‎خانم‎ ‎بنشه‎ ‎کينوش‎ ‎به‎ ‎زبان‎ ‎انگليسي‎ ‎ترجمه‎ ‎وچاپ‎ ‎شده‎ ‎انجام‎ ‎گرفت. همچنين‎ ‎يک‎ ‎سخنراني‎ ‎در‎ ‎لندن‎ ‎داشتم‎ ‎در‎ ‎زمينه‎ ‎وضعيت‎ ‎خاورميانه‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎آن‎ ‎علل‎ ‎اغتشاشات‎ ‎خاورميانه‎ ‎را‎ ‎حول‎ ‎سه‎ ‎محور‎ ‎مورد‎ ‎بحث‎ ‎وگفت‎ ‎وگو‎ ‎قرار‎ ‎دادم: اول،‎ ‎نبود‎ ‎و‎ ‎يا‎ ‎کمبود‎ ‎دموکراسي‎ ‎در‎ ‎کشورهاي‎ ‎خاورميانه‎ ‎که‎ ‎ريشه‎ ‎اصلي‎ ‎ناآرامي‎ ‎ها‎ ‎را‎ ‎بايد‎ ‎در‎ ‎آن‎ ‎جستجو‎ ‎کرد. دوم،‎ ‎تهاجم‎ ‎نظامي‎ ‎به‎ ‎عراق‎ ‎که‎ ‎باعث‎ ‎ازدياد‎ ‎تروريسم‎ ‎و‎ ‎بنيادگرايي‎ ‎شد. سوم،‎ ‎مناقشه‎ ‎اسراييل‎ ‎و‎ ‎فلسطين‎ ‎که‎ ‎تا‎ ‎زماني‎ ‎که‎ ‎مذاکرات‎ ‎صلح‎ ‎بين‎ ‎اين‎ ‎دوکشور‎ ‎به‎ ‎نتيجه‎ ‎نرسد‎ ‎خاورميانه‎ ‎روي‎ ‎آرامش‎ ‎نخواهد‎ ‎ديد. در ‏خاتمه‎ ‎آن بحث، نه‎ ‎تنها‎ ‎با‎ ‎حمله‎ ‎نظامي‎ ‎به‎ ‎ايران،‎ ‎بلکه‎ ‎با‎ ‎تهديد‎ ‎به‎ ‎حمله‎ ‎نظامي‎ ‎به‎ ‎ايران‎ ‎مخالفت‎ ‎کردم‎ ‎و‎ ‎گفتم‎ ‎که‎ ‎وضعيت‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎و‎ ‎دموکراسي‎ ‎در‎ ‎ايران‎ ‎مناسب‎ ‎نيست، اما‎ ‎بهبود‎ ‎وضعيت‎ ‎وظيفه‎ ‎اي‎ ‎است‎ ‎بر‎ ‎عهده‎ ‎ما‎ ‎ايرانيان‎ ‎و‎ ‎هيچ‎ ‎ارتباطي‎ ‎به‎ ‎سربازان‎ ‎خارجي‎ ‎ندارد‎ ‎فقط‎ ‎درصلح‎ ‎و‎ ‎آرامش‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎ودموکراسي‎ ‎امکان‎ ‎پيشرفت‎ ‎دارد. در‎ ‎کشوري‎ ‎مانند‎ ‎عراق،‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎وصحبت‎ ‎از‎ ‎آزادي‎ ‎بيان‎ ‎وآزادي‎ ‎عقيده‎ ‎امري‎ ‎است‎ ‎بيهوده‎ ‎چراکه‎ ‎همه‎ ‎به‎ ‎دنبال‎ ‎جان‎ ‎پناهي‎ ‎مي‎ ‎گردند‎ ‎که‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎نجات‎ ‎دهند. ‏‎ ‎‎ ‎
‎ ‎درکنفرانس‎ ‎لندن‎ ‎به‎ ‎موضوع‎ ‎مناقشات‎ ‎خاورميانه‎ ‎وريشه‎ ‎هاي‎ ‎ان‎ ‎اشاره‎ ‎کرده‎ ‎ايد. آيا‎ ‎ايده‎ ‎يا‎ ‎برنامه‎ ‎اي‎ ‎داريد‎ ‎که‎ ‎درخصوص‎ ‎اتفاقاتي‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎غزه‎ ‎وسرزمين‎ ‎هاي‎ ‎اشغالي‎ ‎رخ‎ ‎مي‎ ‎دهد‎ ‎نظر‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎مطرح‎ ‎کنيد؟‎ ‎‎ ‎
درخصوص‎ ‎مساپلي‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎غزه‎ ‎اتفاق‎ ‎افتاده ما ‏‎ ‎اطلاعيه‎ ‎هايي را ‏‎ ‎صادر‎ ‎کرده ايم. من‎ ‎به‎ ‎نقض‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎در‎ ‎همه‎ ‎جاي‎ ‎دنيا‎ ‎اعتراض‎ ‎مي‎ ‎کنم. مساله‎ ‎غزه‎ ‎را‎ ‎دوبار‎ ‎در‎ ‎سفري‎ ‎که‎ ‎اخيرا‎ ‎داشتم‎ ‎مطرح‎ ‎کردم. مسلما‎ ‎آنچه‎ ‎در‎ ‎غزه‎ ‎اتفاق‎ ‎مي‎ ‎افتد‎ ‎نقض‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎است‎ ‎واميدوارم‎ ‎اختلافات‎ ‎اسراييل‎ ‎وفلسطين‎ ‎منجر‎ ‎به‎ ‎قرارداد‎ ‎صلحي‎ ‎بشود‎ ‎که‎ ‎موجب‎ ‎بشود‎ ‎هر‎ ‎دو‎ ‎با‎ ‎آرامش‎ ‎در‎ ‎کنار‎ ‎هم‎ ‎زندگي‎ ‎کنند. در‎ ‎اين‎ ‎خصوص‎ ‎بايد‎ ‎مذاکرات‎ ‎صلح‎ ‎ادامه‎ ‎پيدا‎ ‎کند.