سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه شنبه از عملکرد مخالفان مسلح حکومت بشار اسد در سوریه انتقاد کرد و گفت که این گروه اعمالی چون آدم ربایی، شکنجه و اعدام نیروهای امنیتی انجام داده است.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر دراین باره اعلام کرد: رفتار به گفته او خشن دولت سوریه، نمی تواند چنین اعمالی را از سوی مخالفان مسلح توجیه کند.
شورای ملی سوریه، که متشکل از مخالفان بشار اسد است، در واکنش به این گزارش گفته است نقض حقوق بشر توسط گروههای مسلح را محکوم می کند.