کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد که در سال ۲۰۱۱ میلادی تعداد افرادی که خواهان پناهندگی به کشورهای غربی بودند، افزایشی چشمگیر یافته است.
بنا به گفته این سازمان، تعداد کسانی که خواهان پناهنده شدن به ۴۴ کشور صنعتی جهان بودند در سال گذشته میلادی ۲۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش بی بی سی، تحولات در کشورهای عربی، منجر شده که تعداد زیادی از مردم تونس، لیبی و سوریه به کشورهای غربی پناهنده شوند. همچنین تعداد پناهجویان از کشورهای افغانستان و ساحل عاج هم افزایش یافته است.
بیش از هر نقطه از جهان، کشورهای اروپایی بیشترین متقاضی را برای پناهندگی دارند.