قوه قضاییه گواتمالا یک سرهنگ و هشت سرباز ارتش این کشور را بازداشت و آنان به کشتن بومیانی متهم کرده است که پنجشنبه گذشته علیه افزایش بهای برق دست به تظاهرات زده بودند.
به گزارش بی بی سی، سرهنگ خوان چیروی و سربازان تحت امر او به تیراندازی و قتل خودسرانه شش تظاهرکننده ای متهم شده اند که بزرگراه توتوکیابان را مسدود کرده بودند.
رئیس جمهوری گواتمالا در ابتدا دخالت ارتش در قتل این شش نفر را تکذیب کرده بود اما تحقیقات پلیس در محل تظاهرات به یافتن بیش از یکصد پوکه فشنگ از نوعی منجر شد که منحصرا در اختیار ارتش قرار دارد.