شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از حکومت اسرائیل خواسته است که گسترش شهرک‌های یهودی نشین در سرزمین‌های فلسطینیان را متوقف کند. گزارش بازرسان شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین از حکومت اسرائیل خواسته ساکنان یهودی مناطق اشغال شده کرانه باختری را از آن محل خارج کند.
به گزارش بی بی سی، بازرسان سازمان ملل گفته‌اند هدف شهرک سازی بیرون راندن فلسطینیان از زمین‌های خود است.
آنها همچنین گفته‌اند شهرک نشینان یهودی اموال و محصولات کشاورزی فلسطینیان را تخریب و نابود می‌کنند و فلسطینیان را مورد حمله‌های خشن قرار می‌دهند.
حکومت اسرائیل با این که از همکاری با بازرسان شورای حقوق بشر سازمان ملل خودداری کرد، پس از انتشار گزارش آنها مدعی شد که شورای حقوق بشر نسبت به اسرائیل با تبعیض رفتار کرده است.
گزارشگران سازمان ملل در نتیجه مشاهدات خود گفته‌اند که نقض حقوق فلسطینیان توسط اسرائیل جدی و گسترده است.
گزارش بازرسان حقوق بشر می گوید اسرائیل باید بر اساس کنوانسیون ژنو، تمام فعالیت‌های خانه سازی خود را بدون هیچ پیش شرطی متوقف کند.
دولت خودگردان فلسطینی در ماه گذشته میلادی (دسامبر ۲۰۱۲) با ارسال نامه ای به سازمان ملل متحد، اسرائیل را به علت گسترش عملیات خانه سازی به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرد.