هم وطنان ارجمند

موجهای تازه نقض حقوق بشر چنان ابعاد گسترده ای به خود گرفته است که در جای جای کشورسخن از آن به میان می آید .
الف – هنگامی که بدون هیچ توجیه اصولی و منطقی وزارت کار اعلام انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران را تکلیف خود می بیند و برترین انجمن صنفی را که رسالت آگاهی رساندن و روشنگری را اعضایش به عهده دارند تعطیل میدارد و تکالیف قانونی خود را - که در چنین امری ضروری و حتمی است- نادیده می گیرند ، جز نقض حقوق جامعه چه نامی بر آن می توان نهاد ؟
ب – در شرایطی که دستگیریهای اخیر دانشجویان ( از جمله بهاره هدایت و محمد هاشمی ) به نحو شتاب گیری افزایش یافته و بر خلاف قانون و رعایت موازین مورد نظر مقنن ، این دستگیریها و بازداشتها ادامه دارد ، بر این عدم رعایت قانون و گریز از پاسداری از آرامش و امنیت جامعه چه عنوانی بنهیم ؟
ج – وقتی که شاکی پرونده دانشگاه زنجان خود دستگیر می شود ، پاسخ منطقی به این پرسش چیست ؟
کانون مدافعان حقوق بشر بر خود فرض می داند که از مسئولان قوه قضائیه نسبت به این موارد پرسش روا دارد:
د – آیا محکومیت آقای صادق کبودوند فعال حقوق بشر در کردستان به 11سال حبس، با ملاک عرف و رویه قضائی منطبق و سازگار است ؟
بر این مبادی ، به حق باید کسانیکه در موضع حق و تکلیف و رعایت حقوق جامعه هستند اصول را از یاد نبرند . آیا جز اینست که مقرر بود حداکثر ظرف 24 ساعت علت بازداشت و اتهام مورد استناد ، تفهیم گردد ؟ آیا قانون اساسی بر این پای نفشرده است که هرکس از حق داشتن وکیل برخوردار است ؟ اینهمه گریز از قانون ، جلب ، احضار و بازداشت به دور از ضوابط قانونی باید مورد بررسی قرار گیرد تا آرامش و امنیت جامعه - که از ضرورتهای حیاتی آنست - به مخاطره نیفتد .

کانون مدافعان حقوق بشر
1/5/1387