در دورانی كه اندیشمندان، فرهنگیان، دانشجویان، كارگران و فعالان سیاسی- اجتماعی به بهانه های گوناگون و به سبب اعتراض به عملكرد مسوولان و مطالبه حقوق صنفی- سیاسی، اجتماعی خویش، روانه زندان میشوند و بدون اینكه از محاكمهای با رعایت ضوابط دادرسی عادلانه برخوردار باشند، با احكام سنگینی مواجه میشوند و فریاد اعتراض آنان برای جلوگیری از نقض مكرر حقوق بشر به گوش مسوولان امر نمیرسد و میرسد ولی با بیاعتنایی مواجه میشود، برای زندانیانی كه قربانیان نقض حقوق بشر هستند، راهی نمانده است جز اینكه از جان خود مایه گذارند و با اعتصاب غذا در مقابل عملكرد غیراصولی كارگزاران حكومتی واكنش نشان دهند.
كانون مدافعان حقوق بشر به تمامی عزیزانی كه دست به اعتصاب غذا زدهاند توصیه كرد تا مراقب سلامتی خود باشند و از آسیب رساندن به جسم و جان خود دریغ ورزند و راه های مدنی مناسب تری را برای مبارزه خود انتخاب نمایند. از كلیه آزاداندیشان، آزادمردان و آزادزنان سراسر گیتی میخواهد كه حمایت خود را به هر شكل ممكن از زندانیان در حال اعتصاب غذا بهعمل آورده و از مسوولان ذیربط میخواهد تا به خواستههای بحق و قانونی زندانیان مذكور توجه نمایند و از به خطر افتادن جان زندانیان عقیدتی و سیاسی با اقدامی فوری جداً جلوگیری بهعمل آورند.

كانون مدافعان حقوق بشر
1387/6/27