مقدمه:

حفظ و ترویج اصول حقوق بشر، اساس دغدغه‌های مشروع جامعـه بیـن الـمللی اسـت. قواعد حمایت از حقوق بشر اگرچه طبیعتی جهان شمول یافته اما، اجرای واقـعی آنـها اساسا در سطح حقوق داخلی وامع، امکان پذیر است. دولتهای عـضو ملل متحد مکلف‌اند این حقوق بنیادین را درباره تمام افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتشان محترم شـمرده و تضـمین نمایند. بدیهی است تنها در حاکمیت یک ساختار دموکراتیک واقعی می‌توان بـه توجه نهادهای حـکومت به حقوق مردم و رعایت و احترام آنها چشم داشت.
حساسیت و بیداری در برابر انواع تجاوز به حقوق بشر، تکلیف انسانی آحاد ملت و خود ترویج و دفاع از حقوق بشری تـــــمام انسانها محسوب می‌شود. هدف "کانون مدافعان حقوق بشر" و وظیفه همه اعضای آن، ترویج وتشویق رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی و هوشیاری دائمی در برابر موارد نقض حقوق بشر درهرجایی از کشــــــور است. کانون در ادامه سلسله گزارشهای فــــصلی خود از وضعیت حقوق بشـر در ایران، با توجه به گزارشهای دریافتی از رویدادهای ناقض حقوق بشر گزارش سه ماهه آغازین ســال ۱۳۸۷ را تقدیم می‌کند:


اول: وضعیت دانشجویان

دانشگاههای ایران از ابتدای تأسیس خود تا به حال، نبض زنده تحـــــرکات اجتمـــــــاعی و سیاسی و میزان
الحراره حاکمیتها نسبت به فضای آزاد عمومی جامعه بوده‌اند.
متأسفانه دولت نهم تغییر و بهبودی در رویکردهای به شدت تضییق آفرین خود نسبت به فعالین صنفی سیاسی دانشجویی صورت نداده و هرچه بیشتر برتحمیل سیاستگذاریهای بسته و ناکارآمد و تشدید فضای فشار، اصرار می‌ورزد.
فعالان دانشجویی بهار ۱۳۸۷را نیز با تلخکامی و ادامه ی معمول این سالیان، پشت سر گذاشتند، از جمله:
- حدود ۸۰ مورد احضار دانشجویان به کمیته‌های انضباطی، ۱۰ مورد احضار به محاکم قضائی،
- ۷ مورد بازداشت بوسیله ی نهادهای امنیتی، ۳۷ مورد محرومیت از تحصیل، یک مورد اخراج قطعی،
۵ مورد محاکمه، ۸ مورد محکومیت به زندان، ۶ مورد توقیف نشریات دانشجوئی و ۱ مورد تعلیق و
- لغو مجوز و دو مورد فیلتر سایتهای دانشجوئی.
موارد زیر، اخبار وضعیت دانشجویانی است که به کانون، گزارش شده است:

احضار به کمیته‌های انضباطی:
۱- ۲۳ نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز به کمیته ی انضباطی احضار شدند. (۱۸/۱/۱۳۸۷)
۲- ۱۲نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد شهر ری به کمیته ی انضباطی احضار شدند. (۲۲/۱/۱۳۸۷)
۳- سلمان یزدان پناه دانشجوی دانشگاه تهران مجددا" به کمیته ی انضباطی فراخوانده شد. (۲۶/۱/۸۷)
۴- ۶ دانشجوی دانشگاه شهید رجایی به کمیته ی انضباطی احضار شدند. (۲۹/۱/۸۷)
۵- ۲۰ نفر از دانشجویان دانشگاه امیر کبیر به کمیته ی انضباطی احضار شدند. (۲۴/۲/۸۷)
۶- اعضای مؤسس انجمن اسلامی دانشگاه مازندران به کمیته ی انضباطی فراخوانده شدند. (۲۵/۲/۸۷)
۷- امین نظری دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه همدان به کمیته ی انضباطی احضار شد. (۳۱/۲/۸۷)
۸- محمد بنی ابراهیمی دانشجوی دانشگاه مفید قم به کمیته ی انضباطی احضار شد. (۹/۳/۸۷)
۹- ۵ دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان به کمیته ی انضباطی احضار شدند. (۱۶/۳/۸۷)

احضار به محاکم قضایی:
۱- علی نیکو نسبتی، علی عزیزی و محمد‌هاشمی، ۳ عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به دادگاه احضار شدند. (۲۴/۲/۸۷)
۲- یونس میر حسینی، دانشجوی دانشگاه شیراز به دادگاه انقلاب فراخوانده شد. (۱۹/۲/۸۷)
۳- مجید توکلی، با گزارش قرارگاه ثارالله سپاه و شکایت دادستانی باردیگر به دادگاه فراخوانده شد. (۲۰/۲/۸۷)
۴- میلاد اسدی، دانشجوی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به دادگاه انقلاب احضار گردید.(۲۱/۳/۸۷)
۵- علی عزیزی، به دادگاه انقلاب احضار شد. (۲۶/۳/۸۷)
۶- ۳ تن از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به دادسرای انقلاب احضارشدند. (۲۷/۳/۸۷)

بازداشت:
۱- اردشیر کریمی خیاوی، مهدی کیانی و آیدین قره باغی، سه دانشجوی دانشگاه اردبیل بازداشت شدند. (۲۳/۱/۸۷)
۲- مجتبی باستانی، فعال دانشجویی در تهران بازداشت شد. (۲۶/۲/۸۷)
۳- فرشاد دوستی پور، دانشجوی دانشگاه بوعلی سینای همدان بازداشت شد. (۲۸/۲/۸۷)
۴- عسگر اکبر زاده، دانشجوی دانشگاه اردبیل بازداشت گردید. (۲۲/۳/۸۷)
۵- امیر رضا اردلان، در اصفهان بازداشت گردید. (۲۸/۳/۸۷)

احکام کمیته‌های انضباطی:
۱- ۱۳ نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی از حق تحصیل محروم شدند. (۲۴/۱/۸۷)
۲- رضا نگهداری و سلمان یزدان پناه از کوی دانشگاه تهران اخراج شدند. (۲۸/۱/۸۷)
۳- حمید رضا امیر خانی دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد یک ترم از تحصیل در دانشگاه محروم گردید. (۳۱/۱/۸۷)
۴- پیمان انجیدنی دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه سهند تبریز به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شد. (۲/۲/۸۷)
۵- از ادامه ی تحصیل سهیل آصفی دانشجوی روزنامه نگاری در دانشگاه سوره جلوگیری به عمل آمد.
(۱۴/۲/۸۷)
۶- میثم فرخ روز دانشجوی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به یک ترم تعلیق از تحصیل محروم شد. (۲۰/۲/۸۷)
۷- حکم اخراج قطعی کاوه رضایی فعال دانشجویی دانشگاه بوعلی همدان صادر شد. (۲۳/۲/۸۷)
۸- احکام محرومیت از تحصیل ۲۰ نفر از دانشجویان دانشگاه امیر کبیر صادر شد. (۲۴/۲/۸۷)
۹- ۴ دانشجوی دانشگاه آزاد کاشان به علت مخالفت با دفن شهدا در دانشگاه، از دانشگاه اخراج شدند!! (۷/۳/۸۷)

محاکمات انجام شده:
۱- پرونده پیمان عارف به دادگاه بدوی عودت داده شد. (۱۹/۱/۸۷)
۲- دادگاه آرش خاندل عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه لرستان برگزار شد. (۲۱/۱/۸۷)
۳- جلسه ی رسیدگی به اتهامات علی نیکو نسبتی عضو شورای مرکزی تحکیم وحدت برگزار شد. (۱۷/۲/۸۷)
۴- دادگاه یاسر گلی، فعال دانشجوئی در بند برگزار شد. (۹/۳/۸۷)
۵- حبیب الله لطیفی دانشجوی دربند در دادگاه محاکمه شد. (۳۱/۳/۸۷)

احکام محاکم قضایی:
۱- حسین یوسفی و غفور حبیب پور دو دانشجوی دانشگاه تبریز هرکدام به ۶ ماه حبس محکوم شدند.(۱۸/۱/۸۷)
۲- آرمان صداقتی به تحمل ۲ سال حبس محکوم گردید. (۲۱/۱/۸۷)
۳- زینب پیغمبرزاده دانشجوی دانشگاه تهران به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم گردید. (۲۶/۱/۸۷)
۴- احکام چندین سال حبس تعزیری سه دانشجوی دانشگاه امیر کبیر تأیید شد. (۲۷/۱/۸۷)
۵- عابد توانچه به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم گردید. (۲۷/۱/۸۷)
۶- حکم یک سال حبس تعزیری بابک زمانیان نقض گردید. (۹/۳/۸۷)

جلوگیری از فعالیت نهادهای دانشجوئی:
۱- به برگزاری نشست سراسری شوراهای صنفی دانشگاهها مجوز داده نشد. (۲۴/۱/۸۷)
۲- دانشجویان دانشکده خبر به محدودیتهای ایجاد شده نسبت به فعالیتهای دانشجوئی اعتراض کردند. (۲۴/۱/۸۷)
۳- فعالیت تشکل دانشجوئی آرمان دانشگاه صنعتی اصفهان به مدت ۴ ماه تعلیق گردید. (۲۵/۱/۸۷)
۴- دفتر انجمن اسلامی دانشگاه هرمزگان پلمب گردید. (۱۲/۲/۸۷)

تعطیلی و توقیف نشریات دانشجوئی:
۱- از ادامه ی انتشار نشریه دانشجوئی " بولور" در دانشگاه آزاد مهاباد جلوگیری به عمل آمد. (۳۱/۱/۸۷)
۲- وب سایت کمیته دانشجوئی گزارشگران حقوق بشر برای دومین بار فیلتر گردید. (۱/۲/۸۷)
۳- فعالیت نشریه دانشجوئی " یاغیش" در دانشگاه ارومیه به حالت تعلیق در آمد. (۳/۲/۸۷)
۴- نشریه دانشجوئی "ایرانشهر" دانشگاه رازی کرمانشاه توقیف گردید. (۳/۲/۸۷)
۵- مجوز نشریه دانشگاهی "پاتوق " دانشکده خبر لغو گردید. (۶/۲/۸۷)
۶- نشریه دانشجوئی "طاق بستان" دانشگاه رازی کرمانشاه توقیف شد. (۱۲/۲/۸۷)
۷- خبرنامه دانشجوئی دانشگاه امیر کبیر فیلتر گردید. (۳۰/۲/۸۷)
۸- نشریه دانشجوئی "پرومته" دانشگاه یزد توقیف شد. (۵/۳/۸۷)
۹- نشریه دانشجوئی "وریا" در دانشگاه شیراز توقیف شد. (۱۳/۳/۸۷)
۱۰- نشریه دانشجوئی "چرو" در دانشگاه رازی کرمانشاه توقیف شد. (۲۱/۳/۸۷)

وضعیت نامناسب دانشگاهها و دانشجویان:
۱- علی کانطوری دانشجوی دربند زندان قزل حصار کرج همچنان در وضعیت نامناسبی نگهداری می‌شود. (۱۲/۱/۸۷)
۲- برخی از دانشجویان ایرانی به علت عدم صدور ویزا به دلایل سیاسی از حضور در مسابقات بین المللی محروم شدند. (۱۷/۱/۸۷)
۳- وزارت اطلاعات و تیم امنیتی قضایی بر دادگاه تجدید نظر سه دانشجوی دانشگاه امیر کبیر به منظور محکوم ساختن آنها فشار شدیدی وارد ساختند.(۲۶/۱/۸۷)
۴- یک دانشجوی مقطع دکترای شیمی دانشگاه شهید بهشتی به علت رفتار اهانت آمیز استادش به او در آزمایشگاه دانشکده خودکشی کرد. (۳۰/۱/۸۷)
۵- ۸ دانشجوی دانشگاه سهند تبریز در اثر اعتصاب غذا روانه ی بیمارستان شدند. (۹/۲/۸۷)
۶- اعضای انجمن اسلامی دانشگاه بیرجند مورد ضرب و شتم مأموران امنیتی قرار گرفتند. (۳۰/۲/۸۷)
۷- حبیب الله لطیفی دانشجوی زندانی در سنندج در وضعیت وخیم جسمانی به سر می‌برد.(۸/۳/۸۷)
۸- کوی دانشگاه تهران در آستانه سالگرد ۱۸ تیر سال۷۸ تعطیل شد. (۱۰/۳/۸۷)
۹- در پی برپائی تحصنی اعتراض آمیز در دانشگاه تربیت معلم، مسئولان دانشگاه برای ایجاد فشار بر متحصنین آب آشامیدنی دانشگاه را قطع کردند !! (۱۴/۳/۸۷)
۱۰- برای کنترل رفتارهای دانشجویان در دانشگاه آزاد شهرری دوربین‌های مداربسته در محیط دانشگاه کار گذاشته شد. (۱۴/۳/۸۷)
۱۱- حدود ۵۰۰ دانشجو در دانشگاه بوعلی همدان دچار مسمومیت غذائی شده و روانه بیمارستان شدند. (۲۴/۳/۸۷)
۱۲- در پی تعرض معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه زنجان به حرمت یک دانشجوی دختر، " دانشجو" دستگیر شد !!(۲۶/۳/۸۷)
۱۳- دانشگاه زنجان به علت اقدام تعرض آمیز معاونت دانشجوئی و فرهنگی حدود یک هفته نا آرام و تعطیل بود. (۲۷/۳/۸۷)


دوم – وضعیت فعالان سیاسی – اجتماعی دگر اندیش:

اعمال فشار نهاد قدرت و تعقیب سیاستها و رویکردهای امنیتی و قضایی در برخورد با دگر اندیشان و مخالفان
وضع موجود به موضع مأنوس حاکمیت تبدیل شده است. آزادیهای مدنی و سیاسی به آسانی تحدید می‌شوند و مراجع پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی ملت از انجام وظایف قانونی خودغافل و ناتوان‌اند.
طبق گزارشات، در بهار ۸۷ دست کم ۱۵۵ نفر از فعالان اجتماعی و سیاسی به مراجع امنیتی و قضایی احضار شدند. حدود ۳۵۰ نفر بازداشت شدند و ۱۸ نفر نیز با محکومیتهای جزائی روبرو شدند.
در همان حال، از برگزاری برخی از تجمعات و نشستهایی که در همه سالهای پیش بدون مشکل امنیتی و با مجوز همان نهادهای ناظر برگزار شده بود، جلوگیری به عمل آمد و تحمل دگراندیشان به پائین ترین سطح سالیان اخیر تنزل یافت، موارد زیر در این ارتباط قابل بیان اند:

احضار:
۱- عبدالله مؤمنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت به دادگاه احضار شد.
۲- اکبر اعلمی نماینده مجلس در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به علت انتقادات خود از دولت به دادگاه فراخوانده شد.
۳- حسن کامران، فاطمه آجرلو و محمد دهقان نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با پرونده پالیزدار به دادگاه احضار شدند.
۴- ۱۵۰ نفر از فعالان حرکت ملی آذربایجان احضار و با اخذ تعهد کتبی آزاد شدند.

بازداشت:
۱- حسن سرداری، فعال فرهنگی در کرمانشاه بازداشت شد.
۲- ایمان رضائی عضو انجمن شعر جوانان آمل و فعال حقوق بشر بازداشت شد.
۳- حمید اطهاری، نسرین محمودی آذر و آرام ابراهیم خاص، ۳ فعال مدنی در شهر اشنویه بازداشت شدند.
۴- ماموستا ایوب گنجی، امام جماعت مسجد قبای شهرک بهاران شهر سنندج به علت انتقاد از حاکمیت بازداشت شد.
۵- بهرام آبتین، فعال میراث فرهنگی، بهروز علیزاده، ودود سعادتی، رقیه علیزاده همسر عباس لسانی، رشید رحمانی و فرهاد محسنی در اردبیل بازداشت گردیدند.
۶- عباس پالیزدار و ۱۱ نفر دیگر در ارتباط با پرونده افشاگریهای او بازداشت شدند.
۷- تعداد حدود ۲۵۰ نفر در جریان تجمع اعتراض آمیز در رابطه با اظهارات پالیزدار در پارک ملت تهران و تعدادی دیگر در مشهد دستگیر و بازداشت شدند.
۸- فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضائی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم، شش تن از رهبران جامعه بهائیان ایران بازداشت گردیدند.
۹- حسن ارک، جمشید زارعی، حمید رضائی، حجت تاری وئودیان، احمد رضوی، اکبر حسین زاده، حسین میرزاخانی و علی صدیقی در جریان دومین سالگرد اعتراض ترکهای آذربایجان دستگیر شدند.
۱۰- حجت الاسلام عبدالعزیز عظیمی قدیم روحانی آذربایجانی بازداشت گردید.
۱۱- همایون شکوهی علما زاده، فریبا ناظمیان پور، امیر حسین باب اناری، فاطمه شناسا، فاطمه علماءالدین حسین، حمید علماءالدین حسین، محمد علی علماءالدین حسین، مجتبی علماء الدین حسین، محمود متین و آرش پنداری به اتهام تغییر مذهب به کیش مسیحیت در شیراز بازداشت شدند.
۱۲- رحیم غلامی فعال فرهنگی در اردبیل بازداشت شد.

احکام قضائی:
۱- دکتر جلال جلالی زاده نماینده اصلاح طلب شهرهای سنندج، دیوائدره، و کامیاران در مجلس ششم شورای اسلامی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
۲- سعید متین پور روزنامه نگار و فعال حقوق بشر به ۸ سال زندان و صالح کامرانی وکیل مدافع او به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
۳- عبدالله عباسی و محمد علی حیدری دو استاد دانشگاه، نیز جلیل نحنی لو، علیرضا متین پور، یعقوب سالکی نیا، میر قاسم سیدین زاده، بهروز صفری و لیلا حیدری هرکدام به یکسال حبس که به مدت ۵ سال به حالت تعلیق خواهد در آمد، محکوم شدند.
۴- زاهد محمد زاده به ۶ ماه زندان محکوم شد و دوران محکومیتش را در زندان مرکزی سنندج سپری میکند.
۵- حکم اعدام عبدالواحد (هیوا) بوتیمار، فعال کرد در دادگاه انقلاب تأیید شد.
۶- امید عباسقلی نژاد به ۶ ماه حبس تعزیری، عباس خرسندی دبیر کل حزب دموکرات ایران به ۸ سال حبس تعزیری و امیر حسین حشمت ساران دبیر کل جبهه اعتماد ملی ایران به ۴ سال و ۳ ماه و یک روز حبس تعزیری و تحمل ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند.
۷- حکم زندان حجت الاسلام‌هادی قابل عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی به اجرا در آمد.
۸- امیر یعقوبعلی از اعضای کمپین یک میلیون امضا به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم شد.

سایر موارد:
۱- دادگاه ایمان جلالی دبیر منطقه خراسان رضوی حزب کارگزاران سازندگی و ۳ نفر دیگر از اعضای این حزب که از اعضای ستاد انتخاباتی حسین آفریده بودند، برگزار شد.
۲- مجوز فعالیت انجمن " ژیار " کرمانشاه لغو گردید.
۳- مقامت امنیتی از برگزاری مراسم سالگرد تأسیس نهضت آزادی ایران و حضور اعضای نهضت بر سر مزار آیت الله طالقانی جلوگیری به عمل آورد.
۴- از برگزاری ششمین سالگرد درگذشت دکتر یدالله سحابی در حسینیه ارشاد ممانعت به عمل آمد و به حاضران بر سر مزار او در بقعه امامزاده عبدالله اجازه برگزاری مراسم و سخنرانی داده نشد.
۵- مأموران حراست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان مانع ادامه سخنرانی محمد علی دادخواه عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر که در نمایشگاه مطبوعات اصفهان در حال سخنرانی – در مورد آزادی بیان در پیش از اسلام - بود شدند.
۶- آیت الله کاظمینی بروجردی همچنان در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین و در وضعیت نامناسب جسمی و روحی به سر میبرد.
۷- کاوه عزیز پور که پیشتر به اتهام ارتباط با احزاب اپوزیسیون کرد بازداشت شده بود، در سن ۲۵ سالگی در زندان درگذشت.


سوم – وضعیت کتاب و مطبوعات، نویسندگان و روزنامه نگاران:

حمایت از آزادی عقیده و بیان، از ارکان ضروری یک جامعه دموکراتیک است. پاسداری از این آزادی و لوازم آن اعم از آزادی کسب و انتشار اطلاعات و افکار به تمام وسایل وبدون ملاحظات مرزی برای تحصیل و اعمال سایرآزادیهای اساسی، پیش زمینه ای ضروری محسوب می‌شود.
کوشش حاکمیت در تضعیف هرچه بیشتر مبانی این حق بنیادین از طریق پیگردهای اجرایی و قضایی اصحاب مطبوعات و تسلط فضای ترس و خود سانسوری بر مطبوعات، آزادی کسب و انتشار اطلاعات را به حداقل تقلیل داده است.
در سه ماهه ی اول امسال، دست کم ۷ نفر از اهالی مطبوعات و رسانه‌ها به محاکم احضار شدند، ۴ نفر بازداشت، ۱۸ نفر محاکمه و ۶ نفر نیز به موجب احکام محاکم به کیفرجزایی محکوم شدند. همچنین ۶ سایت اینترنتی غیر همسوبا سیاستهای حاکم به ترفند فیلترینگ گرفتار آمدند.گزارش زیرحاصل اینگونه برخوردها ست:

احضار به محاکم:
۱- کاوه اشتهاردی مدیر مسئول روزنامه ی" ایران" به دادگاه احضار شد.
۲- لیلا مدنی مدیر مسئول هفته نامه ی "کرفتو" به دادگاه احضار شد.
۳- حمید عطریانفر مدیر مسئول هفته نامه ی " شهروند امروز" به دادگاه فراخوانده شد.
۴- عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، شورش گلکار، و رضا گلپور چمن کوهی نویسنده کتاب "شنود اشباح" به دادگاه فراخوانده شدند.
۵- مدیر مسئول سایت "بهارستان ایران " و سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم به دادگاه فراخوانده شد.

محاکمات انجام شده:
۱- جلسه رسیدگی به اتهامات مرتضی فلاح میبدی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده "اقبال"، بهزاد روحی مدیر مسئول ماهنامه "بهارتاش"، مرتضی الویری مدیر مسئول وقت روزنامه "همشهری"، مسعود فخری طباطبائی مدیر مسئول ماهنامه ی "سینمای امروز"، اسرافیل عبادتی مدیر مسئول روزنامه ی "کار و کارگر"، حسین ضیائی مدیر مسئول وقت روزنامه ی "ایران"، علی اکبر مسگران مدیر مسئول هفته نامه ی " دیروز، امروز، فردا "، قلی شیخی مدیر مسئول روزنامه ی "توسعه "، منصور جمشیدی مدیر مسئول هفته نامه ی "صبح آزادی"، الیاس حضرتی مدیر مسئوول روزنامه ی "اعتماد"، جلیل مقدم مدیر مسئول روزنامه ی "اسرار" و محمد نعیمی پور مدیر مسئول روزنامه ی توقیف شده "یاس نو" برگزار شد.
۲- جلسه ی رسیدگی به اتهامات کیوان صمیمی بهبهانی مدیر مسئول ماهنامه ی توقیف شده ی "نامه"، محمد مهدی مظاهری مدیر مسئول وقت روزنامه ی "جوان"، مصطفی کواکبیان مدیر مسئول روزنامه "مردمسالاری"، حسین مختاریان مدیر مسئول روزنامه ی توقیف شده "آزاد"، حمید رضا زاهدی مدیر مسئول نشریه ی توقیف شده دوران امروز، تجدید و به وقت دیگری موکول شد.
۳- نجات علی شعبانی سردبیر و سونیا علیزاده یکی از نویسندگان ماهنامه ی "بهارتاش" محاکمه شدند.
۴- جلسه ی رسیدگی به اتهامات رضا عباس زاده سردبیر هفته نامه ی "صبح آزادی" برگزار شد.
۵- شیرکوجهانی اصل، روزنامه نگار، عکاس و فیلمساز در مهاباد محاکمه گردید.
۶- جلسه ی رسیدگی به اتهام مسعود حیدری مدیر عامل سابق ایلنا (خبرگزاری کار ایران) برگزار شد.
۷- کیفرخواست دادستان علیه علی صادقی مدیر وقت سایت بازتاب صادر شد.

بازداشت:
۱- هوشنگ مظاهری نویسنده و مورخ به شعبه ۳۷ دادگاه عمومی اصفهان احضار شد و به دلیل ناتوانی از تودیع وثیقه بازداشت گردید.
۲- اسماعیل جعفری (وب نگار) بازداشت شد.
۳- سید ظهور نبوی چاشمی از نویسندگان مجله ی توقیف شده ی "سرزمین آریایی" بازداشت گردید.
۴- مسعود رفیعی طالقانی (روزنامه نگار) بازداشت گردید.

احکام قضایی:
۱- علی قنبری مدیر مسئول هفته نامه ی " زاگرس" و نماینده دوره‌های پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی به پرداخت ۵ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت، بدل از ۳ ماه و یک روز حبس، و ۴ ماه محرومیت از مسئولیتهای مطبوعاتی محکوم شد.
۲- سید مرتضی نبوی مدیر مسئول روزنامه ی "رسالت" به پرداخت ۱ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت، بدل از ۳ ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شد.
۳- هومن خلج هدایتی مدیر مسئول روزنامه ی "خوب اندیش" به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی و لغو مجوز انتشار محکوم شد.
۴- مدیر مسئول روزنامه ی "شاخه ی سبز" از روزنامه‌های محلی قم به یک سال ونیم حبس تعزیری محکوم شد.
۵- حکم محکومیت محمد صدیق کبودوند روزنامه نگار و مؤسس سازمان حقوق بشر کردستان به ۱۱ سال حبس تعزیری در دادگاه تجدید نظر تأیید شد.
۶- حکم ۱ سال حبس تعزیری داود (کاوه) جوانمرد فعال مطبوعاتی کرد در دادگاه تجدید نظر تأییدشد.

فیلترینگ سایتهای اینترنتی:
۱- سایتهای میدان زنان، مدرسه ی فمینیستی، کانون زنان ایرانی، تغییر برای برابری، فرارو و چند وبلاگ فیلتر شدند.
۲- خبرگزاری فارس برای ۳ روز توقیف شد.


چهارم – وضعیت زنان:

حمایت از حقوق برابر زنان، نفی تبعیض جنسی و گسترش زمینه‌های حصول برابری واقعی زنان با مردان از اهداف اساسی اسناد و معاهدات متعدد بین المللی و نهادها و فعالیتهای ملل متحد است.
به رغم موضع اسناد لازم الاجرای حقوق بشری و قانون اساسی، متاسفانه نظام سیاسی نه تنها اراده ای برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان ندارد بلکه، بلند شدن بانگ تغییر برای برابری را نیز بر نمی‌تابد.
شبح حبس و شلاق و زجر، همچنان در تعقیب هواداران جنبشی است که در اعتراضی نجیب و آرام به دنبال "تغییر برای برابری"‌اند.
آخرین اخبار از احضار ۳ تن از این فعالان، بازداشت یک نفر و محکومیت جزائی ۳ نفر دیگر حکایت دارد:

احضار:
جلوه جواهری، پروین اردلان و مریم حسین خواه، از فعالین کمپین یک میلیون امضا، به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب احضار شدند.

بازداشت:
خدیجه مقدم از اعضای کمیته مادران کمپین یک میلیون امضا در منزل خود دستگیر و به دلیل ناتوانی از پرداخت وثیقه بازداشت شد.

احکام قضایی:
۱- شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب، ناهید جعفری، فعال جنبش زنان را به ۶ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق محکوم کرد.
۲- پروین اردلان از سوی شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب به ۲ تا ۳ سال حبس تعلیقی با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم گردید.
۳- رضوان مقدم، عضو کمپین یک میلیون امضا، توسط شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب به ۶ ماه حبس تعلیقی و ۱۰ ضربه شلاق، که به مدت ۳ سال تعلیق شده است محکوم شد.

سایر موارد:
۱- بیش از ۴۰۰ دانشجو و فعال زن، به همراه بیش از ۳۰۰ دانشجو و فعال مرد، با صدور بیانیه ای به اعمال سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاهها اعتراض کردند.
۲- ۵۰۰ فعال مدنی و سیاسی با انتشار بیانیه ای نسبت به ادامه بازداشت ۷ ماهه روناک صفارزاده و‌هانا عبدی، واکنش نشان دادند.


پنجم – وضعیت متهمین زیر ۱۸ سال:

کودکان بعلت عدم تکامل رشد قوای بدنی و فکری به حمایتهای قانونی مناسب جهت رشد اجتماعی و اخلاقی خود نیازمندند. از نظر کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) که دولت ایران نیز آنرا به تصویب رسانده است، منظور از کودک، افراد انسانی زیر ۱۸ سال هستند.
ماده ۳۷ این کنوانسیون، اعدام کودکان زیر ۱۸ سال را ممنوع کرده است.
بند ۵ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز که بدون قید و شرط مورد پذیرش و تصویب دولت ایران قرار گرفته است، افراد زیر ۱۸ سال را از شمول احکام اعدام خارج دانسته است.
با این حال، نظام قضائی ایران به کرات، عدم پایبندی خود به این تعهد حقوقی و اخلاقی را با اعدام یا قصاص ده‌ها نوجوان زیر ۱۸ سال نشان داده است و همواره نیز در برابر چشمان شاهد جهانیان به انکار وقوع آنها پرداخته است.
در حال حاضر، دست کم ۷۴ نفر از نوجوانانی که در هنگام ارتکاب جرم مستوجب کیفر مرگ، کمتر از ۱۸ سال داشته اند، در آستانه یا منتظر آویخته شدن از طناب دار هستند.
از اینگونه متهمین از ابتدای سال تا کنون، دونفر زندگی خود را از دست داده اند:
۱- محمد حسن زاده، نوجوانی که در سن ۱۵ سالگی به مرگ محکوم شده بود، در بیست و یکم خرداد ماه ۱۳۸۷، در حالی در سنندج به دار آویخته شد که تنها حدود ۱۷ سال داشت.
۲- جواد شجاعی، بخاطر جرمی که در هنگام ارتکاب آن فقط ۱۶ سال داشت، به دار آویخته شد.
در آخرین اخبار، در ۲۲ خرداد ۱۳۸۷ ماه، اخباری مبنی بر اعدام دو تن از نوجوانان، بهنود شجاعی و محمد فدایی منتشر شد.


ششم – وضعیت معلمان:

شاید هیچیک از دولتمردان ایران در عالم نظر، منکر اهمیت نهاد آموزش و پرورش نباشد، اما در عمل، دستگاه عظیم آموزش و پرورش به یکی از کم اهمیت ترین، بی رمق ترین، ضعیف ترین و بی پشتوانه ترین ساختارهای کشور تبدیل شده است و حل دغدغه‌های معیشتی و منزلتی نقش آفرینان آن در پایین ترین سطوح توجه سیاستگزاران و مجریان قرار دارد.
تحقق دو خواسته ی محوری فرهنگیان، یعنی: اجرای نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزایا برای کارکنان دولت و پرداخت مطالبات معوقه، همچنان معوق و معطل مانده است و پیگیری این خواسته‌ها، به جای اجابت درخواست‌های قانونی، پیامدهای اداری و کیفری را برای آنان به ارمغان آورده است.
گزارش وضعیت حقوق بشر در حوزه فرهنگیان در بهار ۱۳۸۷ به شرح زیر است:
۱- گودرز شفیعیان دبیر آموزش و پرورش شهرستان ممسنی توسط هیأت بدوی سازمان آموزش و پرورش استان فارس احضار شد. (۲۳/۲/۸۷)
۲- محمود دهقان آزاد معلم نابینای عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان تهران به هیأت بدوی تخلفات اداری تهران احضار شد. (۲۴/۲/۸۷)
۳- میر اکبر رئیس زاده عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان ایران بطور تلفنی به شعبه بازپرسی دادگاه انقلاب احضار شد. (۳۱/۲/۸۷)
۴- آقایان حیدر زمان و رامین زندنیا از فعالین کانون صنفی فرهنگیان استان کردستان به حراست فرمانداری سنندج احضار شدند. (۱۰/۲/۸۷)
۵- مجتبی ابطحی عضو کانون صنفی فرهنگیان خمینی شهر به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران احضار شد.
۶- محمود باقری به تحمل ۳ سال حبس محکوم شد که با توجه به وضعیت وی برای ۵ سال به حالت تعلیق در آمد.
۷- مسعود کرد پور دبیر در شهرستان بوکان، از سوی هیأتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش به ۲ سال تبعید به شهرستان تکاب محکوم شد.
۸- نبی الله باستان، عضو هیأت مؤسس کانون صنفی معلمان چهار محال و بختیاری به یک سال زندان محکوم شد.
۹- محمد داوری عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته اطلاع رسانی سازمان معلمان ایران، بعد از خروج از مدرسه، بوسیله نیروهای امنیتی پایگاه هشتم نیروی انتظامی تهران دستگیر و پس از بازجویی در قرارگاه، قرار بازداشت و مجوز تفتیش از منزل او توسط قاضی کشیک دادسرا صادر شد. همزمان با این اقدام، دفتر سازمان معلمان نیز بدون حکم قضایی مورد تفتیش قرار گرفته و تمام اسناد و نشریات موجود در آن توقیف شده و کارکنان دفتر هم برای ۲۴ ساعت در بازداشت به سر بردند.
۱۰- نیروهای امنیتی طی تماسی با دبیر کل سازمان معلمان ایران، مانع شرکت اعضای شورای مرکزی در جلسه ی بزرگداشت روز معلم و کارگر که از طرف کانون مدافعان حقوق بشر برگزار می‌گردید، شدند.
۱۱- معلمان اردبیل در روزهای ۱۹ و ۲۰ فروردین در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود اعتصاب کردند.
۱۲- معلمان شهرستان رباط کریم تهران از روز چهارشنبه ۲۱ فرورین ۸۷ دست به اعتصابی نامحدود زدند.
۱۳- معلمان اسلامشهر و شهریار بخاطر عدم پرداخت اضافه تدریس‌های ۵ ماه آخر سال ۱۳۸۶ از رفتن به کلاسها خودداری کردند.
۱۴- معلمان شهرهای سنندج، کرمانشاه، مریوان، خمینی شهر و سقز در روز ۱۲ اردیبهشت (روز معلم) تجمعات اعتراض آمیزی برگزار کردند.
۱۵- بیش از ۲۵۰۰ نفر از معلمان و بازنشستگان کرمانشاه، در اعتراض به عدم پرداخت اضافه کاریها و پاداش پایان خدمت خود در مقابل سازمان آموزش و پرورش استان تجمع کردند.(۱۶/۲/۸۷)
۱۶- معلمان شهرستان ملایر در اعتراض به مشکلات معیشتی خود در محل سینما فرهنگیان این شهرستان نشست ۲۰۰ نفره ای برگزار کردند. (۱۶/۲/۸۷)
۱۷- دیوان عدالت اداری طرح پلکانی افزایش معکوس حقوق کارکنان دولت را خلاف برنامه ۲۰ ساله توسعه دانست و ابطال کرد.
۱۸- عده ای از مأموران نیروی انتظامی به بهانه ی دستگیری مجرمی، بدون مجوز قانونی وارد هنرستان شهید باهنر گناوه شدند که مورد اعتراض و مقاومت مسئولان هنرستان قرار گرفتند.
۱۹- عده ای از بازنشستگان سنندج در اعتراض به تبدیل پاداش پایان خدمت خود به سهام عدالت، در مقابل سازمان آموزش و پرورش کردستان تجمع کردند.
۲۰- عده ای از معلمان حق التدریسی در شیراز و در اعتراض به اظهارات وزیرآموزش و پرورش مبنی بر عدم استخدام آنها، تجمع کردند.
۲۱- کانون صنفی معلمان تهران در حمایت از فرزاد کمانگر، معلم کردی که سال پیش به اعدام محکوم شد، بیانیه ای صادر کردند.
۲۲- وکیل مدافع فرزاد کمانگر، در گفتگویی (۱۱/۳/۱۳۸۷) از وضعیت خطرناک نگهداری موکلش در بند ۵ زندان رجائی شهر کرج ابراز نگرانی کرد.
۲۳- اتحادیه جهانی معلمان در نامه ای به مقامات ایران، لغو حکم اعدام فرزاد کمانگر را خواستارشد.


هفتم – وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم:

شرایط اقتصادی زندگی مردم بخشی از زیر بنا و چارچوب لازم برای حفظ شئون حیات انسانی و در نتیجه تهیه پیش نیازهای لازم برای حفظ حقوق انسانی آحاد جامعه است. در مورد مؤلفه‌های اقتصادی که جامعه با آن روبرو است موارد زیر از اهم نکات قابل تأمل محسوب می‌شود:

۱- با توجه به نتایج سرشماری ۱۳۸۵ که اخیرا" منتشر شده، مشخص می‌شود که تعداد بیکاران بین دو سر شماری ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ افزایش یافته است. با توجه به تعریف دقیق بیکاری، مبنی بر شاغل شمردن هرکس که در هفته قبل یک ساعت شاغل بوده است، می‌توان دریافت که فشار بیکاری به جامعه بیش از آن چیزی است که آمارهای رسمی نشان می‌دهد. از آنجا که در بین سالهای ۱۳۸۵ تا کنون نیز شاهد تحرک قابل ملاحظه در امر سرمایه گذاری و تولید نبوده ایم و فشارهای اقتصادی خارجی نیز افزایش یافته، می‌توان استنتاج کرد که تعداد بیکاران در سه سال اخیر نیز کاهش نیافته است. این امر خصوصا" با توجه به ساختار جوان جمعیت کشور و بالا بودن نرخ بیکاری در جوانان و خصوصا" در بین دختران جوان، سنین فعالیت، ابعاد و آسیبهای اجتماعی قابل ملاحظه ای را به همراه داشته است. آسیب‌های اجتماعی از نوع اعتیاد جوانان به طور مشخص ارتباط مستقیم با بیکاری دارد.

۲- در سالهای اخیر بهانه لازم برای اعمال فشارها ی خارجی از طریق برخی موضع گیری‌های غیر ضرور بعضی مقامات اجرائی فراهم شده که از طریق تحریم‌های جدید، شرایط اقتصادی کشور را با مشکلات بیشتری روبرو ساخته است. در این مورد عکس العمل متعارف مسئولین انکار واقعیت‌ها و اجتناب از قبول مسئولیت بوده است.

۳- نابسامانی شرایط اقتصادی، خود را در افزایش نرخ تورم ظاهر کرده است که طی سالهای اخیر به حدود ۲۵ درصد رسیده و احتمال افزایش بیشتر آن نیز می‌رود. این امر اکثر مردم و خصوصا" اقشار حقوق بگیر را با مشکلات معیشتی و تنگنا روبرو ساخته است.

۴- توجه دولت به واردات کالا که از طریق هزینه کردن در آمدهای نفتی ایجاد شده است، بخش‌های مختلف تولید داخلی را با مشکل فزاینده روبرو کرده، به نحوی که امکان تداوم اشتغال گروههای بزرگی از نیروی کار با خطر روبرو بوده است. این امر منجر به ظهور مکرر نا آرامی‌های کارگری شده است.

۵- بی توجهی به زیر ساختهای اقتصادی کشور امر ارایه ی کالاها و خدمات زیربنایی را با نقصان و مشکل فزاینده روبرو کرده است ؛ قطعی گاز در زمستان و قطعی مکرر برق خود نشان از این واقعیت است که ظرفیت‌های زیر بنایی کشور دچار آسیب فرسایش و تنگنای اساسی است. در عین حال مسئولین امر وعده تداوم و تشدید این شرایط را در آینده نزدیک نیز مطرح می‌کنند.

۶- وابستگی در آمدهای بودجه به نفت، و وابستگی واردات کشور به درآمدهای نفتی، در حد بی سابقه ای قرار گرفته و این امر کشور را در معرض خطر کردهای عمده از جانب نوسان قیمت نفت قرار داده است.

۷- چگونگی تدوین و اجرای بودجه یکی از ملاحظات تاریخی احقاق حقوق اجتماعی مردم جوامع مختلف و از جمله ملت ایران از نهضت مشروطه به بعد بوده است. شفاف بودن بودجه و پاسخ گویی دولتها در مورد چگونگی کسب و هزینه کردن منابع عمومی از ملاحظات محوری در قوانین اساسی و از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است.این وجه، از وجوه برجسته در حفظ حقوق هر ملت تلقی میشود. با انحلال سازمان برنامه و بودجه توسط دولت، که نقش کارشناسی تنظیم بودجه و نظارت حین اجرا را به عهده داشت و همچنین تغییر در شکل بودجه، شفافیت امر هزینه منابع عمومی به نحو بی سابقه ای دچار خدشه شده است. در همین ارتباط عدم آمادگی قوه مجریه در ارایه گزارش پیرامون چگونگی هزینه کردن درآمدهای حاصل از صادرات نفت، طی سالهای اخیر، به ابعاد این عدم شفافیت در چگونگی اداره و مصرف منابع عمومی نسلهای حال و آینده افزوده است.

۸- بانک‌ها امانت دار سپرده‌های مردم هستند و طبق قوانین جاری کشور بایستی سپرده‌های مردم را در بهترین زمینه‌ها سرمایه گذاری کرده و منافع سپرده گذار را محافظت نمایند. در حالی که طی سالهای اخیر به نحو بی سابقه ای این سپرده‌ها بر اساس تکالیف تعیین شده دولتی هزینه شده است، به نحوی که در امر تخصیص منابع بانکها، استانداری‌ها نیز دخیل شده‌اند. این شیوه‌ها منابع بانکها را به نحو بی سابقه ای ضایع کرده و عدم باز پرداخت وامها را افزایش داده است. با توجه به تعیین دستوری سود سپرده در سطح پایین تر از نرخ تورم رسمی، ارزش واقعی سپرده‌های مردم کاهش یافته و حقوق سپرده گذاران، که اکثرا" از اقشار ضعیف جامعه هستند، در حد وسیع ضایع شده است.


خاتمه:

کانون مدافعان حقوق بشر " با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق بنیادین بشر، حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و تساوی حقوق میان زن و مرد " و ابراز تأسف و ناخشنودی از وضعیت جاری نقض مداوم حقوق بشر در ایران وعدم عنایت برخی از مسئوولین ذی ربط به تجدیدنظر در رویکردها و سیاستهای دولتی که هشدار می‌دهد: تحقق عدالت و آزادی فردی و اجتماعی در ایران امروز را به رؤیایی دوردست و ناممکن تبدیل کرده است، به ارکان قدرت یادآور می‌شود.
تحکیم صلح و امنیت داخلی و بین المللی، تشنج زدایی در روابط خارجی، همکاری متقابل دولتها و فراهم شدن زمینه‌های رشد همه جانبه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملت ایران، همگی در پرتو تأکید "عملی" بر اساس عدالت، مساوات و شناسایی حق تعیین سرنوشت مردم، امکان پذیر می‌باشد.
صلح و رفاه ملی تنها در چارچوب حاکمیتی دموکراتیک که اساس خود را در تأمین حقوق و آزادیهای بنیادین مردم می‌داند، دست یافتنی است.
کانون مدافعان، مجموعه‌ی حاکمیت را به ابتکار عمل و اتخاذ تدابیر عاقلانه و خالی از تبلیغات میان تهی برای درمان بیماری مزمن نقض حقوق بشر و گشایش در تنگناهای سخت معیشـتی مردم و تـأمین شایسته ی آزادی و امنیت اجتماعی – طبق موازین قانون اساسی و استانداردهای جهانی حقوق بشر – فرا می‌خواند و درباره ی علایم نگران کننده و عواقب مخاطره آمیز سلطه ی فضای مسموم یأس و ناامیدی عمومی هشدار می‌دهد و آرزو می‌کند حاکمان کشور، با درایت و هشیاری، مانع رویکرد ناراضیان از کوشش مدنی و مسالمت آمیز، به واکنش‌های خشونت بار شوند.
با آرزوی ظهور دنیایی که در آن، آزادی بیان و عقیده و فراغت از ترس و فقر، نه بالاترین آمال بشر، که واقعیت زندگی او باشد.

کانون مدافعان حقوق بشر