بی‌بی‌سی: وقوع چهار قتل به فاصله کمتر از 20 روز در ابتدای پاییز 77 در تهران، طوفانی سیاسی را در فضای پرالتهاب آن دوره ایجاد کرد که بسیاری معتقدند آثار و پیامدهایش تا امروز باقی است. در این برنامه نگاهی تاریخی تحلیلی خواهیم داشت به قتل‌های پاییز 77 که به قتل‌های زنجیره ای معروف شد. از سابقه این قتل‌ها در دهه شصت و هفتاد خورشیدی در داخل و خارج کشور و دلایل و انگیزه‌های آن خواهیم پرسید و این که چه کسانی در حکومت و تا چه سطوحی از آن مطلع بودند؟ و با گذشت حدود دو دهه از قتل‌های زنجیره‌ای، نحوه رسیدگی به این پرونده چه آثار و پیامدهایی داشت؟
مهمانان برنامه:
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل که همچنین وکالت گروهی از خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای را بر عهده داشت،
رویا برومند، فعال حقوق بشر و مدیر بنیاد عبدالرحمن برومند
و
اکبر گنجی، نویسنده و روزنامه نگار که نقش مهمی در افشاگری‌ها پیرامون پرونده قتل‌های زنجیره ای داشت.