عبدالفتاح سلطانی، معصومه دهقان، مائده، حامد و هومن سلطانی در پیامی با تشکر از افرادی که پس از درگذشت هما سلطانی، این خانواده را همراهی کرده‌اند، این حضور را مرهمی بر دل خانواده دانستند.به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن پیام عبدالفتاح سلطانی، معصومه دهقان، مائده، حامد و هومن سلطانی به شرح زیر است:سفری جانكاه را پشت سر ميگذاريم.فراق ابدی فرزند، جانسوز بود و روبرو شدن با اين رويداد تلخ خارج از توان ما،اما حضور پر رنگ شما انسان‌های شريف و دلسوز و دوستان همدل، مرهمی بود بر دل سوخته ما و اين همراهی يارمان بود تا از اين لحظات سخت مواجهه، اندكی فاصله بگيريم.اميدواريم بتوانيم در روزهای شاد در كنار شما باشيم باشد تا قدری از لطف و محبت بی دريغ شما را جبران كنيم.سپاسمان را برای اين همراهی، همدلی و همدردی بپذيريد.معصومه دهقان، عبدالفتاح سلطانی، مائده، حامد و هومن سلطانی